NẠP THẺ THÀNH CÔNG SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY XỈU CHỦ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
10-08-2020 Phú Yên 845,Thừa Thiên Huế 697 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
09-08-2020 Khánh Hòa 414,Kon Tum 992 Win Khánh Hòa,Kon Tum
08-08-2020 Đà Nẵng 505,Đắc Nông 237,Quảng Ngãi 798 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
07-08-2020 Gia Lai 336,Ninh Thuận 070 Win Gia Lai,Ninh Thuận
06-08-2020 Bình Định 421,Quảng Bình 349,Quảng Trị 049 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
05-08-2020 Đà Nẵng 628,Khánh Hòa 611 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
04-08-2020 Đắc Lắc 030,Quảng Nam 503 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
03-08-2020 Phú Yên 361,Thừa Thiên Huế 881 Miss
02-08-2020 Khánh Hòa 654,Kon Tum 990 Win Khánh Hòa
01-08-2020 Đà Nẵng 027,Đắc Nông 755,Quảng Ngãi 412 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
31-07-2020 Gia Lai 093,Ninh Thuận 443 Win Gia Lai
30-07-2020 Bình Định 171,Quảng Bình 091,Quảng Trị 472 Miss
29-07-2020 Đà Nẵng 655,Khánh Hòa 464 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
28-07-2020 Đắc Lắc 682,Quảng Nam 534 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
27-07-2020 Phú Yên 705,Thừa Thiên Huế 422 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
26-07-2020 Khánh Hòa 139,Kon Tum 476 Miss
25-07-2020 Đà Nẵng 721,Đắc Nông 213,Quảng Ngãi 436 Win Đà Nẵng
24-07-2020 Gia Lai 767,Ninh Thuận 136 Win Gia Lai,Ninh Thuận
23-07-2020 Bình Định 930,Quảng Bình 690,Quảng Trị 501 Miss
22-07-2020 Đà Nẵng 003,Khánh Hòa 120 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
21-07-2020 Đắc Lắc 941,Quảng Nam 361 Win Đắc Lắc
20-07-2020 Phú Yên 589,Thừa Thiên Huế 295 Miss
19-07-2020 Khánh Hòa 591,Kon Tum 414 Win Khánh Hòa,Kon Tum
18-07-2020 Đà Nẵng 774,Đắc Nông 154,Quảng Ngãi 149 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
17-07-2020 Gia Lai 819,Ninh Thuận 549 Win Gia Lai,Ninh Thuận
16-07-2020 Bình Định 831,Quảng Bình 474,Quảng Trị 169 Miss
15-07-2020 Đà Nẵng 057,Khánh Hòa 934 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
14-07-2020 Đắc Lắc 946,Quảng Nam 865 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
13-07-2020 Phú Yên 187,Thừa Thiên Huế 213 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
12-07-2020 Khánh Hòa 818,Kon Tum 811 Win Khánh Hòa,Kon Tum
11-07-2020 Đà Nẵng 420,Đắc Nông 131,Quảng Ngãi 533 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
10-07-2020 Gia Lai 130,Ninh Thuận 835 Win Gia Lai,Ninh Thuận
09-07-2020 Bình Định 190,Quảng Bình 142,Quảng Trị 256 Miss
08-07-2020 Đà Nẵng 473,Khánh Hòa 956 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
07-07-2020 Đắc Lắc 172,Quảng Nam 509 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
06-07-2020 Phú Yên 975,Thừa Thiên Huế 906 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
05-07-2020 Khánh Hòa 255,Kon Tum 501 Win Khánh Hòa,Kon Tum
04-07-2020 Đà Nẵng 322,Đắc Nông 430,Quảng Ngãi 187 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
03-07-2020 Gia Lai 071,Ninh Thuận 157 Win Gia Lai,Ninh Thuận
02-07-2020 Bình Định 931,Quảng Bình 664,Quảng Trị 565 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
01-07-2020 Đà Nẵng 328,Khánh Hòa 917 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
30-06-2020 Đắc Lắc 350,Quảng Nam 504 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
29-06-2020 Phú Yên 501,Thừa Thiên Huế 375 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
28-06-2020 Khánh Hòa 187,Kon Tum 158 Win Khánh Hòa,Kon Tum
27-06-2020 Đà Nẵng 043,Đắc Nông 047,Quảng Ngãi 768 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
26-06-2020 Gia Lai 371,Ninh Thuận 891 Win Gia Lai,Ninh Thuận
25-06-2020 Bình Định 135,Quảng Bình 013,Quảng Trị 546 Miss
24-06-2020 Đà Nẵng 317,Khánh Hòa 606 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
23-06-2020 Đắc Lắc 520,Quảng Nam 301 Win Đắc Lắc
22-06-2020 Phú Yên 378,Thừa Thiên Huế 374 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
21-06-2020 Khánh Hòa 316,Kon Tum 385 Miss
20-06-2020 Đà Nẵng 297,Đắc Nông 726,Quảng Ngãi 686 Win Đà Nẵng
19-06-2020 Gia Lai 688,Ninh Thuận 100 Win Gia Lai,Ninh Thuận
18-06-2020 Bình Định 702,Quảng Bình 344,Quảng Trị 811 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
17-06-2020 Đà Nẵng 767,Khánh Hòa 258 Miss
16-06-2020 Đắc Lắc 991,Quảng Nam 446 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
15-06-2020 Phú Yên 469,Thừa Thiên Huế 413 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
14-06-2020 Khánh Hòa 619,Kon Tum 548 Win Khánh Hòa,Kon Tum
13-06-2020 Đà Nẵng 404,Đắc Nông 098,Quảng Ngãi 957 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
12-06-2020 Gia Lai 582,Ninh Thuận 585 Win Gia Lai,Ninh Thuận