THỐNG KÊ KẾT QUẢ GIẢI 8 MIỀN TRUNG VIP

NGÀY GIẢI 8 MT KẾT QUẢ
21-05-2019
20-05-2019 Phú Yên 83,Thừa Thiên Huế 81 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
19-05-2019 Khánh Hòa 42,Kon Tum 86 Miss
18-05-2019 Đà Nẵng 07,Đắc Nông 02,Quảng Ngãi 69 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
17-05-2019 Gia Lai 13,Ninh Thuận 96 Win Gia Lai,Ninh Thuận
16-05-2019 Bình Định 88,Quảng Bình 50,Quảng Trị 35 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
15-05-2019 Đà Nẵng 66,Khánh Hòa 46 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
14-05-2019 Đắc Lắc 99,Quảng Nam 15 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
13-05-2019 Phú Yên 14,Thừa Thiên Huế 14 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
12-05-2019 Khánh Hòa 32,Kon Tum 56 Miss
11-05-2019 Đà Nẵng 45,Đắc Nông 21,Quảng Ngãi 67 Miss
10-05-2019 Gia Lai 51,Ninh Thuận 05 Win Gia Lai,Ninh Thuận
09-05-2019 Bình Định 46,Quảng Bình 54,Quảng Trị 65 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
08-05-2019 Đà Nẵng 74,Khánh Hòa 17 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
07-05-2019 Đắc Lắc 27,Quảng Nam 70 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
06-05-2019 Phú Yên 98,Thừa Thiên Huế 91 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
05-05-2019 Khánh Hòa 95,Kon Tum 45 Win Khánh Hòa,Kon Tum
04-05-2019 Đà Nẵng 62,Đắc Nông 95,Quảng Ngãi 39 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
03-05-2019 Gia Lai 59,Ninh Thuận 06 Win Gia Lai,Ninh Thuận
02-05-2019 Bình Định 26,Quảng Bình 80,Quảng Trị 12 Miss
01-05-2019 Đà Nẵng 29,Khánh Hòa 04 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
30-04-2019 Đắc Lắc 38,Quảng Nam 14 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
29-04-2019 Thừa Thiên Huế 66 Win Thừa Thiên Huế
28-04-2019 Khánh Hòa 50,Kon Tum 97 Miss
27-04-2019 Đà Nẵng 25,Đắc Nông 43,Quảng Ngãi 81 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
26-04-2019 Gia Lai 56,Ninh Thuận 61 Win Gia Lai,Ninh Thuận
25-04-2019 Bình Định 20,Quảng Bình 79,Quảng Trị 80 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
24-04-2019 Đà Nẵng 26,Khánh Hòa 36 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
23-04-2019 Đắc Lắc 51,Quảng Nam 16 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
22-04-2019 Phú Yên 51,Thừa Thiên Huế 30 Miss
21-04-2019 Khánh Hòa 41,Kon Tum 08 Win Khánh Hòa,Kon Tum
20-04-2019 Đà Nẵng 36,Đắc Nông 76,Quảng Ngãi 84 Miss
19-04-2019 Gia Lai 46,Ninh Thuận 75 Win Gia Lai,Ninh Thuận
18-04-2019 Bình Định 37,Quảng Bình 26,Quảng Trị 42 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
17-04-2019 Đà Nẵng 12,Khánh Hòa 37 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
16-04-2019 Đắc Lắc 34,Quảng Nam 46 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
15-04-2019 Phú Yên 65,Thừa Thiên Huế 66 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
14-04-2019 Khánh Hòa 50,Kon Tum 18 Win Khánh Hòa,Kon Tum
13-04-2019 Đà Nẵng 74,Đắc Nông 35,Quảng Ngãi 81 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
12-04-2019 Gia Lai 35,Ninh Thuận 76 Miss
11-04-2019 Bình Định 87,Quảng Bình 97,Quảng Trị 92 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
10-04-2019 Đà Nẵng 42,Khánh Hòa 97 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
09-04-2019 Đắc Lắc 80,Quảng Nam 57 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
08-04-2019 Phú Yên 96,Thừa Thiên Huế 12 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
07-04-2019 Khánh Hòa 77,Kon Tum 70 Win Khánh Hòa,Kon Tum
06-04-2019 Đà Nẵng 12,Đắc Nông 90,Quảng Ngãi 28 Miss
05-04-2019 Gia Lai 59,Ninh Thuận 13 Win Gia Lai,Ninh Thuận
04-04-2019 Bình Định 97,Quảng Bình 35,Quảng Trị 22 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
03-04-2019 Đà Nẵng 48,Khánh Hòa 23 Win Đà Nẵng
02-04-2019 Đắc Lắc 42,Quảng Nam 72 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
01-04-2019 Phú Yên 10,Thừa Thiên Huế 50 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
31-03-2019 Khánh Hòa 19,Kon Tum 23 Miss
30-03-2019 Đà Nẵng 98,Đắc Nông 77,Quảng Ngãi 56 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
29-03-2019 Gia Lai 36,Ninh Thuận 90 Win Gia Lai,Ninh Thuận
28-03-2019 Bình Định 58,Quảng Bình 95,Quảng Trị 93 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
27-03-2019 Đà Nẵng 18,Khánh Hòa 41 Miss
26-03-2019 Đắc Lắc 26,Quảng Nam 21 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
25-03-2019 Phú Yên 13,Thừa Thiên Huế 48 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
24-03-2019 Khánh Hòa 52,Kon Tum 12 Win Khánh Hòa,Kon Tum
23-03-2019 Đà Nẵng 00,Đắc Nông 55,Quảng Ngãi 41 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
22-03-2019 Gia Lai 76,Ninh Thuận 17 Win Gia Lai,Ninh Thuận