THỐNG KÊ KẾT QUẢ GIẢI 8 MIỀN TRUNG VIP

NGÀY GIẢI 8 MT KẾT QUẢ
17-12-2018
16-12-2018 Khánh Hòa 86,Kon Tum 05 Win Khánh Hòa,Kon Tum
15-12-2018 Đà Nẵng 15,Đắc Nông 86,Quảng Ngãi 90 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
14-12-2018 Gia Lai 34,Ninh Thuận 55 Win Gia Lai,Ninh Thuận
13-12-2018 Bình Định 70,Quảng Bình 62,Quảng Trị 99 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
12-12-2018 Đà Nẵng 86,Khánh Hòa 51 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
11-12-2018 Đắc Lắc 39,Quảng Nam 39 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
10-12-2018 Phú Yên 92,Thừa Thiên Huế 98 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
09-12-2018 Khánh Hòa 35,Kon Tum 03 Win Khánh Hòa,Kon Tum
08-12-2018 Đà Nẵng 23,Đắc Nông 75,Quảng Ngãi 36 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
07-12-2018 Gia Lai 28,Ninh Thuận 44 Win Gia Lai,Ninh Thuận
06-12-2018 Bình Định 68,Quảng Bình 56,Quảng Trị 07 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
05-12-2018 Đà Nẵng 35,Khánh Hòa 05 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
04-12-2018 ĐL 35 QN 37 Miss
03-12-2018 TTH 23, PY 86 Win TTH,PY
02-12-2018 KT 74,KH 14 Win KT,KH
01-12-2018 ĐN 36,QN 40,ĐN 33 Win ĐN,QN,ĐN
30-11-2018 GL 05, NT 39 Win GL,NT
29-11-2018 BĐ 99,QT 85,QB 68 Win BĐ,QT,QB
28-11-2018 ÐN 57, KH 09 Win ĐN,KH
27-11-2018 ĐL 72, QN 15 Win ĐL,QN
26-11-2018 TTH 49, PY 05 Win TTH,PY
25-11-2018 KT 97,KH 45 Win KT,KH
24-11-2018 ĐN 09 QN 54 ĐN 61 Miss
23-11-2018 GL 58, NT 46 Win GL
22-11-2018 BĐ 62,QT 40,QB 36 Win BĐ,QT,QB
21-11-2018 ÐN 05, KH 56 Win ĐN,KH
20-11-2018 ĐL 49, QN 16 Win ĐL,QN
19-11-2018 TTH 23, PY 44 Win TTH,PY
18-11-2018 KT 73,KH 33 Win KT,KH
17-11-2018 ĐN 26,QN 45,ĐN 18 Win ĐN,ĐN
16-11-2018 GL 83, NT 34 Win GL,NT
15-11-2018 BĐ 85 QT 43 QB 65 Miss
14-11-2018 ÐN 71, KH 10 Win ĐN
13-11-2018 ĐL 74, QN 34 Win ĐL,QN
12-11-2018 TTH 24, PY 85 Win TTH,PY
11-11-2018 KT 98,KH 87 Win KT,KH
10-11-2018 ĐN 25,QN 65,ĐN 11 Win ĐN,QN,ĐN
09-11-2018 GL 12, NT 01 Win GL,NT
08-11-2018 BĐ 17,QT 79,QB 44 Win BĐ,QT,QB
07-11-2018 ÐN 51, KH 32 Win ĐN,KH
06-11-2018 ĐL 43 QN 76 Miss
05-11-2018 TTH 60, PY 91 Win TTH,PY
04-11-2018 KT 12,KH 58 Win KT,KH
03-11-2018 ĐN 21,QN 77,ĐN 20 Win ĐN,QN,ĐN
02-11-2018 GL 54, NT 73 Win GL,NT
01-11-2018 BĐ 73,QT 04,QB 46 Win BĐ,QT,QB
31-10-2018 ÐN 56, KH 65 Win ĐN,KH
30-10-2018 ĐL 62, QN 02 Win ĐL,QN
29-10-2018 TTH 89, PY 48 Win TTH,PY
28-10-2018 KT 98,KH 86 Win KT,KH
27-10-2018 ĐN 18,QN 87,ĐN 43 Win ĐN,QN,ĐN
26-10-2018 GL 24, NT 52 Win GL,NT
25-10-2018 BĐ 51,QT 35,QB 73 Win BĐ,QT,QB
24-10-2018 ÐN 04, KH 53 Win ĐN,KH
23-10-2018 ĐL 94, QN 07 Win ĐL,QN
22-10-2018 TTH 95, PY 92 Win TTH,PY
21-10-2018 KT 91,KH 70 Win KT,KH
20-10-2018 ĐN 05,QN 01,ĐN 01 Win ĐN,QN,ĐN
19-10-2018 GL 50, NT 56 Win GL,NT
18-10-2018 BĐ 74,QT 95,QB 09 Win BĐ,QT,QB