NẠP THẺ VÀ NHẬN KẾT QUẢ DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU BAO LÔ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

Ngày Bạch Thủ Lô MN Kết Quả
19-01-2019
18-01-2019 Bình Dương 82,Trà Vinh 11,Vĩnh Long 28 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-01-2019 An Giang 42,Tây Ninh 26,Binh Thuận 63 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
16-01-2019 Đồng Nai 70,Sóc Trăng 03,Cần Thơ 80 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
15-01-2019 Bạc Liêu 33,Bến Tre 82,Vũng Tàu 21 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-01-2019 Cà Mau 13,Hồ Chí Minh 12,Đồng Tháp 17 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-01-2019 Kiên Giang 71,Đà Lạt 36,Tiền Giang 31 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
12-01-2019 Hồ Chí Minh 59,Bình Phước 16,Hậu Giang 68,Long An 18 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
11-01-2019 Bình Dương 16,Trà Vinh 36,Vĩnh Long 56 Miss
10-01-2019 An Giang 19,Tây Ninh 48,Binh Thuận 42 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
09-01-2019 Đồng Nai 78,Sóc Trăng 08,Cần Thơ 01 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
08-01-2019 Bạc Liêu 29,Bến Tre 97,Vũng Tàu 33 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
07-01-2019 Cà Mau 34,Hồ Chí Minh 64,Đồng Tháp 06 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
06-01-2019 Kiên Giang 87,Đà Lạt 63,Tiền Giang 50 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
05-01-2019 Hồ Chí Minh 57,Bình Phước 80,Hậu Giang 65,Long An 84 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
04-01-2019 Bình Dương 24,Trà Vinh 67,Vĩnh Long 73 Miss
03-01-2019 An Giang 18,Tây Ninh 42,Binh Thuận 76 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
02-01-2019 Đồng Nai 95,Sóc Trăng 30,Cần Thơ 85 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
01-01-2019 Bạc Liêu 23,Bến Tre 13,Vũng Tàu 23 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
31-12-2018 Cà Mau 55,Hồ Chí Minh 26,Đồng Tháp 66 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
30-12-2018 Kiên Giang 16,Đà Lạt 66,Tiền Giang 15 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
29-12-2018 Hồ Chí Minh 55,Bình Phước 49,Hậu Giang 98,Long An 75 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
28-12-2018 Bình Dương 33,Trà Vinh 44,Vĩnh Long 40 Miss
27-12-2018 An Giang 35,Tây Ninh 19,Binh Thuận 38 Miss
26-12-2018 Đồng Nai 15,Sóc Trăng 24,Cần Thơ 75 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
25-12-2018 Bạc Liêu 24,Bến Tre 87,Vũng Tàu 47 Win Bến Tre,
24-12-2018 Cà Mau 08,Hồ Chí Minh 31,Đồng Tháp 26 Miss
23-12-2018 Kiên Giang 88,Đà Lạt 31,Tiền Giang 07 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-12-2018 Hồ Chí Minh 17,Bình Phước 71,Hậu Giang 55,Long An 04 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-12-2018 Bình Dương 64,Trà Vinh 42,Vĩnh Long 79 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-12-2018 An Giang 56,Tây Ninh 25,Binh Thuận 78 Win An Giang,Tây Ninh
19-12-2018 Đồng Nai 15,Sóc Trăng 98,Cần Thơ 52 Win Sóc Trăng
18-12-2018 Bạc Liêu 68,Bến Tre 91,Vũng Tàu 62 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
17-12-2018 Cà Mau 69,Hồ Chí Minh 10,Đồng Tháp 50 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
16-12-2018 Kiên Giang 21,Đà Lạt 45,Tiền Giang 90 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-12-2018 Hồ Chí Minh 20,Bình Phước 55,Hậu Giang 27,Long An 55 Win Long An
14-12-2018 Bình Dương 65,Trà Vinh 61,Vĩnh Long 12 Miss
13-12-2018 An Giang 82,Tây Ninh 62,Binh Thuận 14 Win Tây Ninh
12-12-2018 Đồng Nai 71,Sóc Trăng 24,Cần Thơ 72 Miss
11-12-2018 Bạc Liêu 12,Bến Tre 75,Vũng Tàu 36 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
10-12-2018 Cà Mau 94,Hồ Chí Minh 94,Đồng Tháp 02 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp