NẠP THẺ VÀ NHẬN KẾT QUẢ DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU BAO LÔ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

Ngày Bạch Thủ Lô MN Kết Quả
26-03-2019
25-03-2019 Cà Mau 82,Hồ Chí Minh 51,Đồng Tháp 71 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-03-2019 Kiên Giang 98,Đà Lạt 78,Tiền Giang 62 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-03-2019 Hồ Chí Minh 98,Bình Phước 29,Hậu Giang 56,Long An 55 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-03-2019 Bình Dương 52,Trà Vinh 05,Vĩnh Long 67 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-03-2019 An Giang 88,Tây Ninh 53,Binh Thuận 67 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-03-2019 Đồng Nai 75,Sóc Trăng 78,Cần Thơ 18 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-03-2019 Bạc Liêu 87,Bến Tre 18,Vũng Tàu 37 Miss
18-03-2019 Cà Mau 18,Hồ Chí Minh 38,Đồng Tháp 31 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
17-03-2019 Kiên Giang 36,Đà Lạt 75,Tiền Giang 42 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
16-03-2019 Hồ Chí Minh 49,Bình Phước 67,Hậu Giang 10,Long An 04 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
15-03-2019 Bình Dương 48,Trà Vinh 97,Vĩnh Long 14 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-03-2019 An Giang 33,Tây Ninh 70,Binh Thuận 87 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
13-03-2019 Đồng Nai 92,Sóc Trăng 47,Cần Thơ 32 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
12-03-2019 Bạc Liêu 96,Bến Tre 95,Vũng Tàu 76 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
11-03-2019 Cà Mau 60,Hồ Chí Minh 79,Đồng Tháp 52 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
10-03-2019 Kiên Giang 06,Đà Lạt 68,Tiền Giang 32 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
09-03-2019 Hồ Chí Minh 34,Bình Phước 11,Hậu Giang 99,Long An 56 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
08-03-2019 Bình Dương 71,Trà Vinh 34,Vĩnh Long 26 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
07-03-2019 An Giang 49,Tây Ninh 81,Binh Thuận 41 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
06-03-2019 Đồng Nai 35,Sóc Trăng 75,Cần Thơ 25 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
05-03-2019 Bạc Liêu 75,Bến Tre 69,Vũng Tàu 27 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
04-03-2019 Cà Mau 04,Hồ Chí Minh 64,Đồng Tháp 84 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
03-03-2019 Kiên Giang 95,Đà Lạt 19,Tiền Giang 36 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
02-03-2019 Hồ Chí Minh 85,Bình Phước 10,Hậu Giang 40,Long An 65 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
01-03-2019 Bình Dương 47,Trà Vinh 63,Vĩnh Long 04 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-02-2019 An Giang 40,Tây Ninh 50,Binh Thuận 18 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-02-2019 Đồng Nai 67,Sóc Trăng 77,Cần Thơ 66 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-02-2019 Bạc Liêu 49,Bến Tre 24,Vũng Tàu 11 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-02-2019 Cà Mau 19,Hồ Chí Minh 26,Đồng Tháp 18 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-02-2019 Kiên Giang 19,Đà Lạt 88,Tiền Giang 49 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-02-2019 Hồ Chí Minh 48,Bình Phước 80,Hậu Giang 08,Long An 94 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-02-2019 Bình Dương 72,Trà Vinh 06,Vĩnh Long 98 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-02-2019 An Giang 18,Tây Ninh 44,Binh Thuận 67 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-02-2019 Đồng Nai 63,Sóc Trăng 29,Cần Thơ 39 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-02-2019 Bạc Liêu 63,Bến Tre 40,Vũng Tàu 64 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-02-2019 Cà Mau 76,Hồ Chí Minh 03,Đồng Tháp 30 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
17-02-2019 Kiên Giang 99,Đà Lạt 97,Tiền Giang 95 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
16-02-2019 Hồ Chí Minh 83,Bình Phước 92,Hậu Giang 16,Long An 83 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
15-02-2019 Bình Dương 51,Trà Vinh 68,Vĩnh Long 60 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-02-2019 An Giang 87,Tây Ninh 38,Binh Thuận 27 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận