NẠP THẺ VÀ NHẬN KẾT QUẢ DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU BAO LÔ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

Ngày Bạch Thủ Lô MN Kết Quả
22-07-2019
21-07-2019 Kiên Giang 36,Đà Lạt 04,Tiền Giang 85 Win Kiên Giang
20-07-2019 Hồ Chí Minh 82,Bình Phước 67,Hậu Giang 81,Long An 21 Miss
19-07-2019 Bình Dương 67,Trà Vinh 00,Vĩnh Long 59 Win Vĩnh Long
18-07-2019 An Giang 09,Tây Ninh 38,Binh Thuận 52 Miss
17-07-2019 Đồng Nai 25,Sóc Trăng 74,Cần Thơ 81 Miss
16-07-2019 Bạc Liêu 87,Bến Tre 14,Vũng Tàu 50 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
15-07-2019 Cà Mau 96,Hồ Chí Minh 21,Đồng Tháp 29 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
14-07-2019 Kiên Giang 07,Đà Lạt 62,Tiền Giang 87 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
13-07-2019 Hồ Chí Minh 10,Bình Phước 33,Hậu Giang 84,Long An 31 Win Hậu Giang
12-07-2019 Bình Dương 59,Trà Vinh 44,Vĩnh Long 29 Miss
11-07-2019 An Giang 63,Tây Ninh 91,Binh Thuận 71 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
10-07-2019 Đồng Nai 41,Sóc Trăng 15,Cần Thơ 36 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
09-07-2019 Bạc Liêu 61,Bến Tre 66,Vũng Tàu 58 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
08-07-2019 Cà Mau 41,Hồ Chí Minh 82,Đồng Tháp 08 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
07-07-2019 Kiên Giang 71,Đà Lạt 00,Tiền Giang 74 Win Tiền Giang
06-07-2019 Hồ Chí Minh 54,Bình Phước 79,Hậu Giang 98,Long An 76 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
05-07-2019 Bình Dương 15,Trà Vinh 66,Vĩnh Long 36 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
04-07-2019 An Giang 36,Tây Ninh 63,Binh Thuận 09 Win An Giang,Tây Ninh
03-07-2019 Đồng Nai 40,Sóc Trăng 83,Cần Thơ 31 Win Sóc Trăng
02-07-2019 Bạc Liêu 09,Bến Tre 72,Vũng Tàu 23 Win Bạc Liêu,,Bến Tre,Vũng Tàu
01-07-2019 Cà Mau 75,Hồ Chí Minh 12,Đồng Tháp 39 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
30-06-2019 Kiên Giang 77,Đà Lạt 58,Tiền Giang 72 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
29-06-2019 Hồ Chí Minh 23,Bình Phước 98,Hậu Giang 02,Long An 44 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
28-06-2019 Bình Dương 31,Trà Vinh 15,Vĩnh Long 65 Win Trà Vinh,Vĩnh Long
27-06-2019 An Giang 12,Tây Ninh 82,Binh Thuận 92 Miss
26-06-2019 Đồng Nai 26,Sóc Trăng 58,Cần Thơ 93 Win Đồng Nai
25-06-2019 Bạc Liêu 10,Bến Tre 86,Vũng Tàu 52 Miss
24-06-2019 Cà Mau 32,Hồ Chí Minh 60,Đồng Tháp 12 Miss
23-06-2019 Kiên Giang 97,Đà Lạt 16,Tiền Giang 08 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-06-2019 Hồ Chí Minh 82,Bình Phước 47,Hậu Giang 35,Long An 07 Win Hồ Chí Minh
21-06-2019 Bình Dương 78,Trà Vinh 05,Vĩnh Long 92 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-06-2019 An Giang 84,Tây Ninh 76,Binh Thuận 68 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-06-2019 Đồng Nai 89,Sóc Trăng 00,Cần Thơ 87 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
18-06-2019 Bạc Liêu 43,Bến Tre 68,Vũng Tàu 09 Miss
17-06-2019 Cà Mau 61,Hồ Chí Minh 25,Đồng Tháp 06 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
16-06-2019 Kiên Giang 79,Đà Lạt 77,Tiền Giang 75 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-06-2019 Hồ Chí Minh 62,Bình Phước 41,Hậu Giang 73,Long An 76 Win Bình Phước,Hậu Giang
14-06-2019 Bình Dương 98,Trà Vinh 77,Vĩnh Long 55 Miss
13-06-2019 An Giang 50,Tây Ninh 18,Binh Thuận 76 Win An Giang
12-06-2019 Đồng Nai 37,Sóc Trăng 09,Cần Thơ 89 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ