THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN NAM SIÊU VIP

NGÀY XỈU CHỦ MN KẾT QUẢ
26-03-2019
25-03-2019 Cà Mau 808,Hồ Chí Minh 228,Đồng Tháp 623 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-03-2019 Kiên Giang 677,Đà Lạt 389,Tiền Giang 773 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-03-2019 Hồ Chí Minh 332,Bình Phước 566,Hậu Giang 008,Long An 755 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-03-2019 Bình Dương 786,Trà Vinh 425,Vĩnh Long 795 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-03-2019 An Giang 916,Tây Ninh 548,Binh Thuận 971 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-03-2019 Đồng Nai 193,Sóc Trăng 550,Cần Thơ 254 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-03-2019 Bạc Liêu 528,Bến Tre 928,Vũng Tàu 315 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-03-2019 Cà Mau 418,Hồ Chí Minh 760,Đồng Tháp 185 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
17-03-2019 Kiên Giang 028,Đà Lạt 126,Tiền Giang 199 Miss
16-03-2019 Hồ Chí Minh 353,Bình Phước 257,Hậu Giang 586,Long An 877 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
15-03-2019 Bình Dương 026,Trà Vinh 333,Vĩnh Long 845 Miss
14-03-2019 An Giang 561,Tây Ninh 072,Binh Thuận 487 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
13-03-2019 Đồng Nai 234,Sóc Trăng 146,Cần Thơ 428 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
12-03-2019 Bạc Liêu 293,Bến Tre 537,Vũng Tàu 290 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
11-03-2019 Cà Mau 995,Hồ Chí Minh 363,Đồng Tháp 943 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
10-03-2019 Kiên Giang 587,Đà Lạt 351,Tiền Giang 934 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
09-03-2019 Hồ Chí Minh 300,Bình Phước 256,Hậu Giang 054,Long An 908 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
08-03-2019 Bình Dương 082,Trà Vinh 055,Vĩnh Long 913 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
07-03-2019 An Giang 912,Tây Ninh 509,Binh Thuận 887 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
06-03-2019 Đồng Nai 995,Sóc Trăng 622,Cần Thơ 091 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
05-03-2019 Bạc Liêu 775,Bến Tre 221,Vũng Tàu 120 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
04-03-2019 Cà Mau 110,Hồ Chí Minh 390,Đồng Tháp 007 Miss
03-03-2019 Kiên Giang 351,Đà Lạt 383,Tiền Giang 622 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
02-03-2019 Hồ Chí Minh 284,Bình Phước 017,Hậu Giang 234,Long An 144 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
01-03-2019 Bình Dương 680,Trà Vinh 139,Vĩnh Long 327 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-02-2019 An Giang 641,Tây Ninh 653,Binh Thuận 211 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-02-2019 Đồng Nai 518,Sóc Trăng 357,Cần Thơ 436 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-02-2019 Bạc Liêu 173,Bến Tre 512,Vũng Tàu 410 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-02-2019 Cà Mau 184,Hồ Chí Minh 947,Đồng Tháp 826 Miss
24-02-2019 Kiên Giang 190,Đà Lạt 075,Tiền Giang 868 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-02-2019 Hồ Chí Minh 248,Bình Phước 221,Hậu Giang 079,Long An 738 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-02-2019 Bình Dương 584,Trà Vinh 780,Vĩnh Long 718 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-02-2019 An Giang 718,Tây Ninh 897,Binh Thuận 711 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-02-2019 Đồng Nai 967,Sóc Trăng 778,Cần Thơ 501 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-02-2019 Bạc Liêu 748,Bến Tre 454,Vũng Tàu 831 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-02-2019 Cà Mau 575,Hồ Chí Minh 876,Đồng Tháp 353 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
17-02-2019 Kiên Giang 362,Đà Lạt 473,Tiền Giang 652 Miss
16-02-2019 Hồ Chí Minh 657,Bình Phước 217,Hậu Giang 510,Long An 647 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
15-02-2019 Bình Dương 194,Trà Vinh 849,Vĩnh Long 259 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-02-2019 An Giang 360,Tây Ninh 658,Binh Thuận 622 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận