THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN NAM SIÊU VIP

NGÀY XỈU CHỦ MN KẾT QUẢ
19-01-2019
18-01-2019 Bình Dương 592,Trà Vinh 968,Vĩnh Long 407 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-01-2019 An Giang 694,Tây Ninh 926,Binh Thuận 444 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
16-01-2019 Đồng Nai 282,Sóc Trăng 067,Cần Thơ 296 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
15-01-2019 Bạc Liêu 814,Bến Tre 854,Vũng Tàu 886 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-01-2019 Cà Mau 479,Hồ Chí Minh 420,Đồng Tháp 217 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-01-2019 Kiên Giang 642,Đà Lạt 836,Tiền Giang 010 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
12-01-2019 Hồ Chí Minh 930,Bình Phước 059,Hậu Giang 531,Long An 444 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
11-01-2019 Bình Dương 554,Trà Vinh 952,Vĩnh Long 979 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
10-01-2019 An Giang 373,Tây Ninh 363,Binh Thuận 599 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
09-01-2019 Đồng Nai 580,Sóc Trăng 105,Cần Thơ 881 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
08-01-2019 Bạc Liêu 354,Bến Tre 297,Vũng Tàu 703 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
07-01-2019 Cà Mau 843,Hồ Chí Minh 781,Đồng Tháp 545 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
06-01-2019 Kiên Giang 899,Đà Lạt 049,Tiền Giang 583 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
05-01-2019 Hồ Chí Minh 507,Bình Phước 195,Hậu Giang 472,Long An 357 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
04-01-2019 Bình Dương 002,Trà Vinh 547,Vĩnh Long 760 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
03-01-2019 An Giang 353,Tây Ninh 818,Binh Thuận 804 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
02-01-2019 Đồng Nai 463,Sóc Trăng 778,Cần Thơ 189 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
01-01-2019 Bạc Liêu 528,Bến Tre 901,Vũng Tàu 307 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
31-12-2018 Cà Mau 373,Hồ Chí Minh 052,Đồng Tháp 731 Miss
30-12-2018 Kiên Giang 740,Đà Lạt 966,Tiền Giang 120 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
29-12-2018 Hồ Chí Minh 596,Bình Phước 982,Hậu Giang 186,Long An 371 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
28-12-2018 Bình Dương 490,Trà Vinh 162,Vĩnh Long 303 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
27-12-2018 An Giang 834,Tây Ninh 156,Binh Thuận 829 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
26-12-2018 Đồng Nai 229,Sóc Trăng 524,Cần Thơ 173 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
25-12-2018 Bạc Liêu 726,Bến Tre 035,Vũng Tàu 981 Miss
24-12-2018 Cà Mau 173,Hồ Chí Minh 800,Đồng Tháp 631 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
23-12-2018 Kiên Giang 011,Đà Lạt 654,Tiền Giang 066 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-12-2018 Hồ Chí Minh 169,Bình Phước 561,Hậu Giang 541,Long An 223 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-12-2018 Bình Dương 840,Trà Vinh 694,Vĩnh Long 972 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-12-2018 An Giang 780,Tây Ninh 118,Binh Thuận 522 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-12-2018 Đồng Nai 496,Sóc Trăng 779,Cần Thơ 386 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
18-12-2018 Bạc Liêu 362,Bến Tre 184,Vũng Tàu 965 Miss
17-12-2018 Cà Mau 981,Hồ Chí Minh 996,Đồng Tháp 988 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
16-12-2018 Kiên Giang 520,Đà Lạt 835,Tiền Giang 563 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-12-2018 Hồ Chí Minh 459,Bình Phước 319,Hậu Giang 341,Long An 455 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-12-2018 Bình Dương 711,Trà Vinh 449,Vĩnh Long 836 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
13-12-2018 An Giang 839,Tây Ninh 128,Binh Thuận 475 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
12-12-2018 Đồng Nai 943,Sóc Trăng 005,Cần Thơ 939 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
11-12-2018 Bạc Liêu 234,Bến Tre 364,Vũng Tàu 038 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
10-12-2018 Cà Mau 805,Hồ Chí Minh 279,Đồng Tháp 877 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp