THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN NAM SIÊU VIP

NGÀY XỈU CHỦ MN KẾT QUẢ
23-07-2019
22-07-2019 Cà Mau 315,Hồ Chí Minh 159,Đồng Tháp 529 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
21-07-2019 Kiên Giang 036,Đà Lạt 488,Tiền Giang 301 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
20-07-2019 Hồ Chí Minh 756,Bình Phước 420,Hậu Giang 945,Long An 872 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
19-07-2019 Bình Dương 779,Trà Vinh 614,Vĩnh Long 878 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
18-07-2019 An Giang 723,Tây Ninh 187,Binh Thuận 753 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
17-07-2019 Đồng Nai 904,Sóc Trăng 468,Cần Thơ 249 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
16-07-2019 Bạc Liêu 850,Bến Tre 167,Vũng Tàu 533 Miss
15-07-2019 Cà Mau 796,Hồ Chí Minh 321,Đồng Tháp 211 Miss
14-07-2019 Kiên Giang 371,Đà Lạt 906,Tiền Giang 918 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
13-07-2019 Hồ Chí Minh 132,Bình Phước 360,Hậu Giang 115,Long An 487 Miss
12-07-2019 Bình Dương 728,Trà Vinh 657,Vĩnh Long 905 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
11-07-2019 An Giang 263,Tây Ninh 540,Binh Thuận 820 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
10-07-2019 Đồng Nai 937,Sóc Trăng 077,Cần Thơ 052 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
09-07-2019 Bạc Liêu 529,Bến Tre 170,Vũng Tàu 412 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
08-07-2019 Cà Mau 804,Hồ Chí Minh 779,Đồng Tháp 570 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
07-07-2019 Kiên Giang 449,Đà Lạt 550,Tiền Giang 296 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
06-07-2019 Hồ Chí Minh 187,Bình Phước 295,Hậu Giang 698,Long An 176 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
05-07-2019 Bình Dương 485,Trà Vinh 205,Vĩnh Long 371 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
04-07-2019 An Giang 989,Tây Ninh 746,Binh Thuận 335 Miss
03-07-2019 Đồng Nai 327,Sóc Trăng 621,Cần Thơ 681 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
02-07-2019 Bạc Liêu 653,Bến Tre 579,Vũng Tàu 224 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
01-07-2019 Cà Mau 021,Hồ Chí Minh 396,Đồng Tháp 305 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
30-06-2019 Kiên Giang 773,Đà Lạt 650,Tiền Giang 196 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
29-06-2019 Hồ Chí Minh 196,Bình Phước 873,Hậu Giang 293,Long An 870 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
28-06-2019 Bình Dương 803,Trà Vinh 950,Vĩnh Long 221 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
27-06-2019 An Giang 261,Tây Ninh 467,Binh Thuận 256 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
26-06-2019 Đồng Nai 212,Sóc Trăng 560,Cần Thơ 837 Miss
25-06-2019 Bạc Liêu 085,Bến Tre 976,Vũng Tàu 847 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
24-06-2019 Cà Mau 148,Hồ Chí Minh 014,Đồng Tháp 167 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
23-06-2019 Kiên Giang 997,Đà Lạt 199,Tiền Giang 566 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-06-2019 Hồ Chí Minh 393,Bình Phước 934,Hậu Giang 926,Long An 881 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-06-2019 Bình Dương 008,Trà Vinh 414,Vĩnh Long 759 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-06-2019 An Giang 744,Tây Ninh 978,Binh Thuận 992 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-06-2019 Đồng Nai 924,Sóc Trăng 442,Cần Thơ 718 Miss
18-06-2019 Bạc Liêu 151,Bến Tre 870,Vũng Tàu 462 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
17-06-2019 Cà Mau 984,Hồ Chí Minh 133,Đồng Tháp 431 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
16-06-2019 Kiên Giang 316,Đà Lạt 544,Tiền Giang 176 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-06-2019 Hồ Chí Minh 558,Bình Phước 983,Hậu Giang 689,Long An 250 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-06-2019 Bình Dương 347,Trà Vinh 072,Vĩnh Long 498 Miss
13-06-2019 An Giang 409,Tây Ninh 188,Binh Thuận 879 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận