NẠP THẺ THÀNH CÔNG SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ CẦU LÔ GIẢI 8 MIỀN NAM NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY CẦU LÔ GIẢI 8 MIỀN NAM KẾT QUẢ
19-01-2020
18-01-2020 Hồ Chí Minh 59,Bình Phước 41,Hậu Giang 11,Long An 19 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
17-01-2020 Bình Dương 95,Trà Vinh 60,Vĩnh Long 24 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
16-01-2020 An Giang 01,Tây Ninh 15,Binh Thuận 51 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
15-01-2020 Đồng Nai 93,Sóc Trăng 65,Cần Thơ 06 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
14-01-2020 Bạc Liêu 72,Bến Tre 31,Vũng Tàu 56 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
13-01-2020 Cà Mau 25,Hồ Chí Minh 79,Đồng Tháp 16 Miss
12-01-2020 Kiên Giang 83,Đà Lạt 97,Tiền Giang 39 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
11-01-2020 Hồ Chí Minh 84,Bình Phước 17,Hậu Giang 77,Long An 32 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
10-01-2020 Bình Dương 83,Trà Vinh 47,Vĩnh Long 85 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
09-01-2020 An Giang 56,Tây Ninh 38,Binh Thuận 89 Miss
08-01-2020 Đồng Nai 65,Sóc Trăng 82,Cần Thơ 72 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
07-01-2020 Bạc Liêu 57,Bến Tre 87,Vũng Tàu 03 Win Bạc Liêu
06-01-2020 Cà Mau 90,Hồ Chí Minh 14,Đồng Tháp 51 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
05-01-2020 Kiên Giang 67,Đà Lạt 20,Tiền Giang 14 Miss
04-01-2020 Hồ Chí Minh 10,Bình Phước 03,Hậu Giang 84,Long An 08 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
03-01-2020 Bình Dương 91,Trà Vinh 68,Vĩnh Long 03 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
02-01-2020 An Giang 66,Tây Ninh 78,Binh Thuận 02 Miss
01-01-2020 Đồng Nai 07,Sóc Trăng 85,Cần Thơ 67 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
31-12-2019 Bạc Liêu 93,Bến Tre 02,Vũng Tàu 95 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
30-12-2019 Cà Mau 93,Hồ Chí Minh 21,Đồng Tháp 31 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
29-12-2019 Kiên Giang 50,Đà Lạt 43,Tiền Giang 62 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
28-12-2019 Hồ Chí Minh 21,Bình Phước 77,Hậu Giang 20,Long An 37 Win Hồ Chí Minh
27-12-2019 Bình Dương 72,Trà Vinh 14,Vĩnh Long 78 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
26-12-2019 An Giang 88,Tây Ninh 70,Binh Thuận 01 Miss
25-12-2019 Đồng Nai 79,Sóc Trăng 74,Cần Thơ 77 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
24-12-2019 Bạc Liêu 32,Bến Tre 74,Vũng Tàu 81 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
23-12-2019 Cà Mau 25,Hồ Chí Minh 76,Đồng Tháp 10 Miss
22-12-2019 Kiên Giang 14,Đà Lạt 19,Tiền Giang 87 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
21-12-2019 Hồ Chí Minh 45,Bình Phước 80,Hậu Giang 40,Long An 67 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
20-12-2019 Bình Dương 79,Trà Vinh 46,Vĩnh Long 03 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
19-12-2019 An Giang 89,Tây Ninh 35,Binh Thuận 28 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
18-12-2019 Đồng Nai 90,Sóc Trăng 73,Cần Thơ 71 Miss
17-12-2019 Bạc Liêu 41,Bến Tre 48,Vũng Tàu 42 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
16-12-2019 Cà Mau 43,Hồ Chí Minh 48,Đồng Tháp 50 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
15-12-2019 Kiên Giang 12,Đà Lạt 20,Tiền Giang 88 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
14-12-2019 Hồ Chí Minh 23,Bình Phước 07,Hậu Giang 81,Long An 48 Miss
13-12-2019 Bình Dương 66,Trà Vinh 01,Vĩnh Long 23 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
12-12-2019 An Giang 25,Tây Ninh 49,Binh Thuận 27 Miss
11-12-2019 Đồng Nai 40,Sóc Trăng 59,Cần Thơ 93 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
10-12-2019 Bạc Liêu 65,Bến Tre 79,Vũng Tàu 96 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu