THỐNG KÊ KẾT QUẢ CHỐT GIẢI 8 MIỀN NAM

NGÀY GIẢI 8 MIỀN NAM KẾT QUẢ
22-02-2019
21-02-2019 An Giang 36,Tây Ninh 96,Binh Thuận 92 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-02-2019 Đồng Nai 17,Sóc Trăng 24,Cần Thơ 06 Miss
19-02-2019 Bạc Liêu 90,Bến Tre 34,Vũng Tàu 57 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-02-2019 Cà Mau 51,Hồ Chí Minh 10,Đồng Tháp 81 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
17-02-2019 Kiên Giang 52,Đà Lạt 05,Tiền Giang 95 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
16-02-2019 Hồ Chí Minh 34,Bình Phước 48,Hậu Giang 55,Long An 59 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
15-02-2019 Bình Dương 53,Trà Vinh 22,Vĩnh Long 63 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-02-2019 An Giang 15,Tây Ninh 37,Binh Thuận 17 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
13-02-2019 Đồng Nai 85,Sóc Trăng 25,Cần Thơ 88 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
12-02-2019 Bạc Liêu 21,Bến Tre 15,Vũng Tàu 69 Miss
11-02-2019 Cà Mau 67,Hồ Chí Minh 38,Đồng Tháp 97 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
10-02-2019 Kiên Giang 63,Đà Lạt 16,Tiền Giang 44 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
09-02-2019 Hồ Chí Minh 08,Bình Phước 05,Hậu Giang 67,Long An 14 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
08-02-2019 Bình Dương 22,Trà Vinh 08,Vĩnh Long 74 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
07-02-2019 An Giang 19,Tây Ninh 39,Binh Thuận 32 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
06-02-2019 Đồng Nai 97,Sóc Trăng 35,Cần Thơ 80 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
05-02-2019 Bạc Liêu 67,Bến Tre 66,Vũng Tàu 32 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
04-02-2019 Cà Mau 51,Hồ Chí Minh 47,Đồng Tháp 67 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
03-02-2019 Kiên Giang 74,Đà Lạt 44,Tiền Giang 81 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
02-02-2019 Hồ Chí Minh 34,Bình Phước 41,Hậu Giang 57,Long An 65 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
01-02-2019 Bình Dương 17,Trà Vinh 78,Vĩnh Long 26 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
31-01-2019 An Giang 23,Tây Ninh 59,Binh Thuận 86 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
30-01-2019 Đồng Nai 84,Sóc Trăng 78,Cần Thơ 02 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
29-01-2019 Bạc Liêu 37,Bến Tre 28,Vũng Tàu 72 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
28-01-2019 Cà Mau 00,Hồ Chí Minh 29,Đồng Tháp 20 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
27-01-2019 Kiên Giang 70,Đà Lạt 93,Tiền Giang 86 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
26-01-2019 Hồ Chí Minh 61,Bình Phước 06,Hậu Giang 63,Long An 61 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
25-01-2019 Bình Dương 05,Trà Vinh 99,Vĩnh Long 62 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
24-01-2019 An Giang 14,Tây Ninh 27,Binh Thuận 51 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
23-01-2019 Đồng Nai 57,Sóc Trăng 69,Cần Thơ 11 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
22-01-2019 Bạc Liêu 77,Bến Tre 28,Vũng Tàu 34 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
21-01-2019 Cà Mau 97,Hồ Chí Minh 20,Đồng Tháp 35 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
20-01-2019 Kiên Giang 58,Đà Lạt 03,Tiền Giang 67 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
19-01-2019 Hồ Chí Minh 69,Bình Phước 29,Hậu Giang 08,Long An 38 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-01-2019 Bình Dương 80,Trà Vinh 02,Vĩnh Long 40 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-01-2019 An Giang 24,Tây Ninh 45,Binh Thuận 38 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
16-01-2019 Đồng Nai 21,Sóc Trăng 85,Cần Thơ 50 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
15-01-2019 Bạc Liêu 17,Bến Tre 75,Vũng Tàu 01 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-01-2019 Cà Mau 27,Hồ Chí Minh 46,Đồng Tháp 02 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-01-2019 Kiên Giang 78,Đà Lạt 55,Tiền Giang 36 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang