THỐNG KÊ KẾT QUẢ CHỐT GIẢI 8 MIỀN NAM

NGÀY GIẢI 8 MIỀN NAM KẾT QUẢ
21-05-2019
20-05-2019 Cà Mau 84,Hồ Chí Minh 75,Đồng Tháp 30 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
19-05-2019 Kiên Giang 11,Đà Lạt 45,Tiền Giang 26 Miss
18-05-2019 Hồ Chí Minh 60,Bình Phước 43,Hậu Giang 45,Long An 73 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
17-05-2019 Bình Dương 17,Trà Vinh 21,Vĩnh Long 28 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
16-05-2019 An Giang 75,Tây Ninh 03,Binh Thuận 01 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
15-05-2019 Đồng Nai 65,Sóc Trăng 51,Cần Thơ 86 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
14-05-2019 Bạc Liêu 06,Bến Tre 68,Vũng Tàu 71 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
13-05-2019 Cà Mau 02,Hồ Chí Minh 58,Đồng Tháp 04 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
12-05-2019 Kiên Giang 16,Đà Lạt 47,Tiền Giang 94 Miss
11-05-2019 Hồ Chí Minh 24,Bình Phước 85,Hậu Giang 35,Long An 08 Miss
10-05-2019 Bình Dương 88,Trà Vinh 57,Vĩnh Long 32 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
09-05-2019 An Giang 08,Tây Ninh 73,Binh Thuận 37 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
08-05-2019 Đồng Nai 63,Sóc Trăng 19,Cần Thơ 49 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
07-05-2019 Bạc Liêu 16,Bến Tre 67,Vũng Tàu 17 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
06-05-2019 Cà Mau 46,Hồ Chí Minh 68,Đồng Tháp 68 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
05-05-2019 Kiên Giang 20,Đà Lạt 03,Tiền Giang 06 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
04-05-2019 Hồ Chí Minh 72,Bình Phước 76,Hậu Giang 24,Long An 33 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
03-05-2019 Bình Dương 54,Trà Vinh 47,Vĩnh Long 43 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
02-05-2019 An Giang 07,Tây Ninh 92,Binh Thuận 61 Miss
01-05-2019 Đồng Nai 05,Sóc Trăng 93,Cần Thơ 66 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
30-04-2019 Bạc Liêu 07,Bến Tre 11,Vũng Tàu 76 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
29-04-2019 Cà Mau 06,Hồ Chí Minh 08,Đồng Tháp 83 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
28-04-2019 Kiên Giang 14,Đà Lạt 37,Tiền Giang 20 Miss
27-04-2019 Hồ Chí Minh 14,Bình Phước 49,Hậu Giang 99,Long An 27 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
26-04-2019 Bình Dương 20,Trà Vinh 66,Vĩnh Long 61 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
25-04-2019 An Giang 14,Tây Ninh 71,Binh Thuận 69 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
24-04-2019 Đồng Nai 46,Sóc Trăng 82,Cần Thơ 14 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
23-04-2019 Bạc Liêu 82,Bến Tre 64,Vũng Tàu 93 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
22-04-2019 Cà Mau 78,Hồ Chí Minh 04,Đồng Tháp 12 Miss
21-04-2019 Kiên Giang 55,Đà Lạt 43,Tiền Giang 91 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
20-04-2019 Hồ Chí Minh 42,Bình Phước 56,Hậu Giang 30,Long An 98 Miss
19-04-2019 Bình Dương 58,Trà Vinh 75,Vĩnh Long 91 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
18-04-2019 An Giang 16,Tây Ninh 23,Binh Thuận 38 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
17-04-2019 Đồng Nai 80,Sóc Trăng 56,Cần Thơ 37 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
16-04-2019 Bạc Liêu 59,Bến Tre 87,Vũng Tàu 62 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
15-04-2019 Cà Mau 64,Hồ Chí Minh 71,Đồng Tháp 27 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
14-04-2019 Kiên Giang 06,Đà Lạt 68,Tiền Giang 50 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
13-04-2019 Hồ Chí Minh 32,Bình Phước 05,Hậu Giang 91,Long An 86 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
12-04-2019 Bình Dương 58,Trà Vinh 19,Vĩnh Long 08 Miss
11-04-2019 An Giang 60,Tây Ninh 32,Binh Thuận 58 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận