THỐNG KÊ KẾT QUẢ CHỐT GIẢI 8 MIỀN NAM

NGÀY GIẢI 8 MIỀN NAM KẾT QUẢ
17-12-2018
16-12-2018 Kiên Giang 44,Đà Lạt 73,Tiền Giang 95 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-12-2018 Hồ Chí Minh 49,Bình Phước 53,Hậu Giang 58,Long An 66 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-12-2018 Bình Dương 03,Trà Vinh 19,Vĩnh Long 21 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
13-12-2018 An Giang 97,Tây Ninh 34,Binh Thuận 90 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
12-12-2018 Đồng Nai 49,Sóc Trăng 97,Cần Thơ 91 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
11-12-2018 Bạc Liêu 25,Bến Tre 33,Vũng Tàu 35 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
10-12-2018 Cà Mau 60,Hồ Chí Minh 35,Đồng Tháp 48 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
09-12-2018 Kiên Giang 40,Đà Lạt 21,Tiền Giang 55 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
08-12-2018 Hồ Chí Minh 86,Bình Phước 34,Hậu Giang 68,Long An 04 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
07-12-2018 Bình Dương 37,Trà Vinh 60,Vĩnh Long 02 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
06-12-2018 An Giang 54,Tây Ninh 32,Binh Thuận 59 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
05-12-2018 Đồng Nai 54,Sóc Trăng 22,Cần Thơ 07 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
04-12-2018 BT 69 VT 78 BL 24 Miss
03-12-2018 HCM 38,ĐT 58,CM 68 Win HCM,ĐT,CM
02-12-2018 TG 99,KG 31,ĐL 10 Win TG,KG,ĐL
01-12-2018 HCM 12,LA 31, BP 88, HG 44 Win HCM,LA,BP,HG
30-11-2018 VL 83, BD 18, TV 06 Win VL,BD,TV
29-11-2018 TN 70, AG 17, BT 96 Win TN,AG,BT
28-11-2018 ĐN 23,CT 69,ST 76 Win ĐN,CT,ST
27-11-2018 BT 05,VT 97,BL 82 Win BT,VT,BL
26-11-2018 HCM 03,ĐT 48,CM 02 Win HCM,ĐT,CM
25-11-2018 TG 64,KG 49,ĐL 89 Win TG,KG,ĐL
24-11-2018 HCM 98 LA 14 BP 15 HG 26 Miss
23-11-2018 VL 91, BD 36, TV 07 Win VL,BD
22-11-2018 TN 56, AG 69, BT 32 Win TN,AG,BT
21-11-2018 ĐN 75,CT 53,ST 54 Win ĐN,CT,ST
20-11-2018 BT 85,VT 29,BL 28 Win BT,VT,BL
19-11-2018 HCM 46,ĐT 86,CM 94 Win HCM,ĐT,CM
18-11-2018 TG 43,KG 92,ĐL 92 Win TG,KG,ĐL
17-11-2018 HCM 37,LA 73, BP 65, HG 82 Win HCM,LA
16-11-2018 VL 07, BD 85, TV 83 Win VL,BD,TV
15-11-2018 TN 87 AG 56 BT 43 Miss
14-11-2018 ĐN 45,CT 22,ST 53 Win CT,ST
13-11-2018 BT 04,VT 00,BL 12 Win BT,VT,BL
12-11-2018 HCM 39,ĐT 03,CM 07 Win HCM,ĐT,CM
11-11-2018 TG 36,KG 33,ĐL 63 Win TG,KG,ĐL
10-11-2018 HCM 39,LA 71, BP 66, HG 55 Win HCM,LA,BP,HG
09-11-2018 VL 85, BD 89, TV 31 Win VL,BD,TV
08-11-2018 TN 60, AG 97, BT 73 Win AG,BT
07-11-2018 ĐN 91,CT 16,ST 09 Win ĐN,CT,ST