NẠP THẺ VÀ SỐ HIỆN RA TẠI ĐÂY

Thống kê kết quả Bạch Thủ Lô Miền Nam

Ngày Bạch Thủ Lô Miền Nam Kết quả
22-08-2019
21-08-2019 Đồng Nai 43,Sóc Trăng 34,Cần Thơ 04 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
20-08-2019 Bạc Liêu 63,Bến Tre 08,Vũng Tàu 05 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
19-08-2019 Cà Mau 47,Hồ Chí Minh 64,Đồng Tháp 18 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
18-08-2019 Kiên Giang 83,Đà Lạt 54,Tiền Giang 46 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-08-2019 Hồ Chí Minh 11,Bình Phước 15,Hậu Giang 65,Long An 63 Win Hậu Giang,Long An
16-08-2019 Bình Dương 68,Trà Vinh 76,Vĩnh Long 10 Miss
15-08-2019 An Giang 80,Tây Ninh 37,Binh Thuận 24 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
14-08-2019 Đồng Nai 67,Sóc Trăng 04,Cần Thơ 73 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
13-08-2019 Bạc Liêu 76,Bến Tre 43,Vũng Tàu 02 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
12-08-2019 Cà Mau 14,Hồ Chí Minh 71,Đồng Tháp 19 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
11-08-2019 Kiên Giang 92,Đà Lạt 28,Tiền Giang 87 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
10-08-2019 Hồ Chí Minh 03,Bình Phước 71,Hậu Giang 49,Long An 86 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước
09-08-2019 Bình Dương 18,Trà Vinh 32,Vĩnh Long 92 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-08-2019 An Giang 60,Tây Ninh 04,Binh Thuận 42 Miss
07-08-2019 Đồng Nai 23,Sóc Trăng 46,Cần Thơ 80 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
06-08-2019 Bạc Liêu 71,Bến Tre 01,Vũng Tàu 16 Win Bạc Liêu,Bến Tre
05-08-2019 Cà Mau 66,Hồ Chí Minh 99,Đồng Tháp 59 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
04-08-2019 Kiên Giang 00,Đà Lạt 03,Tiền Giang 95 Miss
03-08-2019 Hồ Chí Minh 32,Bình Phước 20,Hậu Giang 94,Long An 02 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
02-08-2019 Bình Dương 04,Trà Vinh 04,Vĩnh Long 07 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
01-08-2019 An Giang 95,Tây Ninh 70,Binh Thuận 64 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
31-07-2019 Đồng Nai 99,Sóc Trăng 64,Cần Thơ 17 Win Sóc Trăng
30-07-2019 Bạc Liêu 04,Bến Tre 76,Vũng Tàu 07 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
29-07-2019 Cà Mau 48,Hồ Chí Minh 20,Đồng Tháp 62 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
28-07-2019 Kiên Giang 83,Đà Lạt 81,Tiền Giang 62 Miss
27-07-2019 Hồ Chí Minh 90,Bình Phước 88,Hậu Giang 88,Long An 04 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
26-07-2019 Bình Dương 75,Trà Vinh 66,Vĩnh Long 61 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
25-07-2019 An Giang 41,Tây Ninh 72,Binh Thuận 90 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
24-07-2019 Đồng Nai 26,Sóc Trăng 72,Cần Thơ 71 Win Đồng Nai
23-07-2019 Bạc Liêu 12,Bến Tre 45,Vũng Tàu 97 Miss
22-07-2019 Cà Mau 40,Hồ Chí Minh 91,Đồng Tháp 84 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
21-07-2019 Kiên Giang 29,Đà Lạt 22,Tiền Giang 09 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
20-07-2019 Hồ Chí Minh 04,Bình Phước 17,Hậu Giang 23,Long An 81 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước
19-07-2019 Bình Dương 85,Trà Vinh 55,Vĩnh Long 80 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
18-07-2019 An Giang 03,Tây Ninh 08,Binh Thuận 08 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
17-07-2019 Đồng Nai 26,Sóc Trăng 08,Cần Thơ 30 Miss
16-07-2019 Bạc Liêu 84,Bến Tre 03,Vũng Tàu 80 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
15-07-2019 Cà Mau 32,Hồ Chí Minh 16,Đồng Tháp 29 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
14-07-2019 Kiên Giang 71,Đà Lạt 41,Tiền Giang 41 Win Đà Lạt
13-07-2019 Hồ Chí Minh 31,Bình Phước 19,Hậu Giang 45,Long An 70 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An