NẠP THẺ VÀ SỐ HIỆN RA TẠI ĐÂY

Thống kê kết quả Bạch Thủ Lô Miền Nam

Ngày Bạch Thủ Lô Miền Nam Kết quả
23-10-2019
22-10-2019 Bạc Liêu 75,Bến Tre 76,Vũng Tàu 31 Win Bến Tre
21-10-2019 Cà Mau 98,Hồ Chí Minh 22,Đồng Tháp 55 Win Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
20-10-2019 Kiên Giang 72,Đà Lạt 68,Tiền Giang 72 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
19-10-2019 Hồ Chí Minh 36,Bình Phước 35,Hậu Giang 41,Long An 19 Miss
18-10-2019 Bình Dương 86,Trà Vinh 58,Vĩnh Long 15 Miss
17-10-2019 An Giang 43,Tây Ninh 91,Binh Thuận 75 Miss
16-10-2019 Đồng Nai 15,Sóc Trăng 79,Cần Thơ 26 Win Sóc Trăng,Cần Thơ
15-10-2019 Bạc Liêu 27,Bến Tre 91,Vũng Tàu 68 Win Vũng Tàu
14-10-2019 Cà Mau 56,Hồ Chí Minh 18,Đồng Tháp 74 Win Đồng Tháp
13-10-2019 Kiên Giang 55,Đà Lạt 93,Tiền Giang 48 Win Tiền Giang
12-10-2019 Hồ Chí Minh 44,Bình Phước 32,Hậu Giang 76,Long An 77 Win Hồ Chí Minh,Long An
11-10-2019 Bình Dương 96,Trà Vinh 48,Vĩnh Long 20 Miss
10-10-2019 An Giang 39,Tây Ninh 88,Binh Thuận 79 Miss
09-10-2019 Đồng Nai 27,Sóc Trăng 06,Cần Thơ 52 Miss
08-10-2019 Bạc Liêu 34,Bến Tre 76,Vũng Tàu 64 Miss
07-10-2019 Cà Mau 31,Hồ Chí Minh 58,Đồng Tháp 67 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
06-10-2019 Kiên Giang 62,Đà Lạt 34,Tiền Giang 11 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
05-10-2019 Hồ Chí Minh 41,Bình Phước 80,Hậu Giang 48,Long An 69 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
04-10-2019 Bình Dương 51,Trà Vinh 77,Vĩnh Long 30 Miss
03-10-2019 An Giang 60,Tây Ninh 61,Binh Thuận 11 Win Tây Ninh
02-10-2019 Đồng Nai 55,Sóc Trăng 32,Cần Thơ 07 Miss
01-10-2019 Bạc Liêu 04,Bến Tre 38,Vũng Tàu 64 Miss
30-09-2019 Cà Mau 73,Hồ Chí Minh 06,Đồng Tháp 76 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh
29-09-2019 Kiên Giang 00,Đà Lạt 99,Tiền Giang 71 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
28-09-2019 Hồ Chí Minh 55,Bình Phước 49,Hậu Giang 29,Long An 08 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
27-09-2019 Bình Dương 57,Trà Vinh 09,Vĩnh Long 28 Miss
26-09-2019 An Giang 48,Tây Ninh 75,Binh Thuận 84 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
25-09-2019 Đồng Nai 28,Sóc Trăng 84,Cần Thơ 43 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
24-09-2019 Bạc Liêu 16,Bến Tre 41,Vũng Tàu 33 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
23-09-2019 Cà Mau 90,Hồ Chí Minh 66,Đồng Tháp 30 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
22-09-2019 Kiên Giang 92,Đà Lạt 09,Tiền Giang 53 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
21-09-2019 Hồ Chí Minh 61,Bình Phước 69,Hậu Giang 46,Long An 11 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
20-09-2019 Bình Dương 24,Trà Vinh 35,Vĩnh Long 29 Miss
19-09-2019 An Giang 37,Tây Ninh 02,Binh Thuận 16 Win Binh Thuận
18-09-2019 Đồng Nai 33,Sóc Trăng 38,Cần Thơ 31 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
17-09-2019 Bạc Liêu 09,Bến Tre 68,Vũng Tàu 22 Win Bạc Liêu,Bến Tre
16-09-2019 Cà Mau 79,Hồ Chí Minh 18,Đồng Tháp 51 Miss
15-09-2019 Kiên Giang 25,Đà Lạt 78,Tiền Giang 20 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
14-09-2019 Hồ Chí Minh 91,Bình Phước 93,Hậu Giang 67,Long An 66 Miss
13-09-2019 Bình Dương 17,Trà Vinh 17,Vĩnh Long 93 Miss