NẠP THẺ VÀ SỐ HIỆN RA TẠI ĐÂY

Thống kê kết quả Bạch Thủ Lô Miền Nam

Ngày Bạch Thủ Lô Miền Nam Kết quả
Hôm nay
...
03-06-2020 Đồng Nai 80,Sóc Trăng 99,Cần Thơ 86 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
02-06-2020 Bạc Liêu 64,Bến Tre 26,Vũng Tàu 81 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
01-06-2020 Cà Mau 33,Hồ Chí Minh 61,Đồng Tháp 81 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
31-05-2020 Kiên Giang 19,Đà Lạt 99,Tiền Giang 75 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
30-05-2020 Hồ Chí Minh 88,Bình Phước 13,Hậu Giang 37,Long An 86 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
29-05-2020 Bình Dương 15,Trà Vinh 97,Vĩnh Long 59 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-05-2020 An Giang 22,Tây Ninh 74,Binh Thuận 78 Win Binh Thuận
27-05-2020 Đồng Nai 63,Sóc Trăng 11,Cần Thơ 35 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-05-2020 Bạc Liêu 43,Bến Tre 25,Vũng Tàu 10 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-05-2020 Cà Mau 51,Hồ Chí Minh 54,Đồng Tháp 53 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-05-2020 Kiên Giang 50,Đà Lạt 08,Tiền Giang 42 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-05-2020 Hồ Chí Minh 65,Bình Phước 63,Hậu Giang 48,Long An 85 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-05-2020 Bình Dương 27,Trà Vinh 54,Vĩnh Long 21 Miss
21-05-2020 An Giang 74,Tây Ninh 56,Binh Thuận 73 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-05-2020 Đồng Nai 45,Sóc Trăng 79,Cần Thơ 51 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-05-2020 Bạc Liêu 45,Bến Tre 36,Vũng Tàu 92 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-05-2020 Cà Mau 49,Hồ Chí Minh 82,Đồng Tháp 00 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
17-05-2020 Kiên Giang 02,Đà Lạt 89,Tiền Giang 40 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
16-05-2020 Hồ Chí Minh 17,Bình Phước 80,Hậu Giang 63,Long An 36 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
15-05-2020 Bình Dương 62,Trà Vinh 81,Vĩnh Long 05 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-05-2020 An Giang 98,Tây Ninh 22,Binh Thuận 32 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
13-05-2020 Đồng Nai 68,Sóc Trăng 64,Cần Thơ 19 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
12-05-2020 Bạc Liêu 79,Bến Tre 29,Vũng Tàu 68 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
11-05-2020 Cà Mau 66,Hồ Chí Minh 38,Đồng Tháp 57 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
10-05-2020 Kiên Giang 69,Đà Lạt 10,Tiền Giang 19 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
09-05-2020 Hồ Chí Minh 81,Bình Phước 29,Hậu Giang 80,Long An 71 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
08-05-2020 Bình Dương 92,Trà Vinh 71,Vĩnh Long 96 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
07-05-2020 An Giang 28,Tây Ninh 65,Binh Thuận 05 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
06-05-2020 Đồng Nai 72,Sóc Trăng 00,Cần Thơ 04 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
05-05-2020 Bạc Liêu 97,Bến Tre 69,Vũng Tàu 05 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
04-05-2020 Cà Mau 57,Hồ Chí Minh 58,Đồng Tháp 09 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
03-05-2020 Kiên Giang 05,Đà Lạt 06,Tiền Giang 14 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
02-05-2020 Hồ Chí Minh 70,Bình Phước 10,Hậu Giang 90,Long An 79 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
01-05-2020 Bình Dương 62,Trà Vinh 22,Vĩnh Long 84 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
30-04-2020 An Giang 00,Tây Ninh 10,Binh Thuận 32 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
29-04-2020 Đồng Nai 45,Sóc Trăng 18,Cần Thơ 75 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
31-03-2020 Bạc Liêu 95,Bến Tre 63,Vũng Tàu 36 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
30-03-2020 Cà Mau 39,Hồ Chí Minh 12,Đồng Tháp 11 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
29-03-2020 Kiên Giang 54,Đà Lạt 07,Tiền Giang 02 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
28-03-2020 Hồ Chí Minh 62,Bình Phước 73,Hậu Giang 85,Long An 95 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An