THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG

NGÀY XỈU CHỦ MT KẾT QUẢ
19-06-2019
18-06-2019 Đắc Lắc 816,Quảng Nam 594 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
17-06-2019 Phú Yên 557,Thừa Thiên Huế 963 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
16-06-2019 Khánh Hòa 521,Kon Tum 381 Win Khánh Hòa,Kon Tum
15-06-2019 Đà Nẵng 709,Đắc Nông 453,Quảng Ngãi 575 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
14-06-2019 Gia Lai 126,Ninh Thuận 735 Miss
13-06-2019 Bình Định 892,Quảng Bình 742,Quảng Trị 195 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
12-06-2019 Đà Nẵng 522,Khánh Hòa 718 Win Đà Nẵng
11-06-2019 Đắc Lắc 783,Quảng Nam 357 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
10-06-2019 Phú Yên 153,Thừa Thiên Huế 292 Miss
09-06-2019 Khánh Hòa 934,Kon Tum 149 Miss
08-06-2019 Đà Nẵng 305,Đắc Nông 494,Quảng Ngãi 155 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
07-06-2019 Gia Lai 836,Ninh Thuận 830 Win Gia Lai,Ninh Thuận
06-06-2019 Bình Định 513,Quảng Bình 354,Quảng Trị 771 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
05-06-2019 Đà Nẵng 061,Khánh Hòa 141 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
04-06-2019 Đắc Lắc 027,Quảng Nam 542 Win Đắc Lắc
03-06-2019 Phú Yên 857,Thừa Thiên Huế 156 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
02-06-2019 Khánh Hòa 594,Kon Tum 466 Win Khánh Hòa,Kon Tum
01-06-2019 Đà Nẵng 187,Đắc Nông 762,Quảng Ngãi 316 Miss
31-05-2019 Gia Lai 600,Ninh Thuận 035 Win Gia Lai,Ninh Thuận
30-05-2019 Bình Định 176,Quảng Bình 178,Quảng Trị 495 Miss
29-05-2019 Đà Nẵng 792,Khánh Hòa 229 Miss
28-05-2019 Đắc Lắc 903,Quảng Nam 160 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
27-05-2019 Phú Yên 718,Thừa Thiên Huế 250 Miss
26-05-2019 Khánh Hòa 372,Kon Tum 681 Win Khánh Hòa,Kon Tum
25-05-2019 Đà Nẵng 823,Đắc Nông 457,Quảng Ngãi 477 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
24-05-2019 Gia Lai 001,Ninh Thuận 239 Miss
23-05-2019 Bình Định 715,Quảng Bình 155,Quảng Trị 109 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
22-05-2019 Đà Nẵng 586,Khánh Hòa 230 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
21-05-2019 Đắc Lắc 719,Quảng Nam 056 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
20-05-2019 Phú Yên 931,Thừa Thiên Huế 635 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
19-05-2019 Khánh Hòa 555,Kon Tum 511 Win Khánh Hòa,Kon Tum
18-05-2019 Đà Nẵng 710,Đắc Nông 602,Quảng Ngãi 153 Miss
17-05-2019 Gia Lai 928,Ninh Thuận 627 Win Gia Lai,Ninh Thuận
16-05-2019 Bình Định 450,Quảng Bình 871,Quảng Trị 179 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
15-05-2019 Đà Nẵng 234,Khánh Hòa 709 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
14-05-2019 Đắc Lắc 790,Quảng Nam 736 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
13-05-2019 Phú Yên 434,Thừa Thiên Huế 279 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
12-05-2019 Khánh Hòa 127,Kon Tum 552 Miss
11-05-2019 Đà Nẵng 514,Đắc Nông 850,Quảng Ngãi 793 Miss
10-05-2019 Gia Lai 080,Ninh Thuận 694 Win Gia Lai,Ninh Thuận
09-05-2019 Bình Định 212,Quảng Bình 730,Quảng Trị 025 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
08-05-2019 Đà Nẵng 552,Khánh Hòa 229 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
07-05-2019 Đắc Lắc 924,Quảng Nam 516 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
06-05-2019 Phú Yên 661,Thừa Thiên Huế 715 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
05-05-2019 Khánh Hòa 663,Kon Tum 888 Win Khánh Hòa,Kon Tum
04-05-2019 Đà Nẵng 362,Đắc Nông 065,Quảng Ngãi 244 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
03-05-2019 Gia Lai 917,Ninh Thuận 663 Miss
02-05-2019 Bình Định 965,Quảng Bình 723,Quảng Trị 932 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
01-05-2019 Đà Nẵng 235,Khánh Hòa 646 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
30-04-2019 Đắc Lắc 001,Quảng Nam 065 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
29-04-2019 Phú Yên 709,Thừa Thiên Huế 131 Miss
28-04-2019 Khánh Hòa 159,Kon Tum 392 Win Khánh Hòa,Kon Tum
27-04-2019 Đà Nẵng 418,Đắc Nông 138,Quảng Ngãi 618 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
26-04-2019 Gia Lai 809,Ninh Thuận 101 Win Gia Lai,Ninh Thuận
25-04-2019 Bình Định 538,Quảng Bình 809,Quảng Trị 815 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
24-04-2019 Đà Nẵng 175,Khánh Hòa 466 Miss
23-04-2019 Đắc Lắc 284,Quảng Nam 782 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
22-04-2019 Phú Yên 672,Thừa Thiên Huế 944 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
21-04-2019 Khánh Hòa 705,Kon Tum 590 Win Khánh Hòa,Kon Tum
20-04-2019 Đà Nẵng 078,Đắc Nông 140,Quảng Ngãi 751 Miss