THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG

NGÀY XỈU CHỦ MT KẾT QUẢ
26-03-2019
25-03-2019 Phú Yên 614,Thừa Thiên Huế 419 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
24-03-2019 Khánh Hòa 690,Kon Tum 168 Win Khánh Hòa,Kon Tum
23-03-2019 Đà Nẵng 802,Đắc Nông 609,Quảng Ngãi 774 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
22-03-2019 Gia Lai 704,Ninh Thuận 619 Win Gia Lai,Ninh Thuận
21-03-2019 Bình Định 963,Quảng Bình 515,Quảng Trị 501 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
20-03-2019 Đà Nẵng 230,Khánh Hòa 797 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
19-03-2019 Đắc Lắc 986,Quảng Nam 123 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
18-03-2019 Phú Yên 738,Thừa Thiên Huế 625 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
17-03-2019 Khánh Hòa 447,Kon Tum 127 Miss
16-03-2019 Đà Nẵng 123,Đắc Nông 683,Quảng Ngãi 412 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
15-03-2019 Gia Lai 921,Ninh Thuận 213 Miss
14-03-2019 Bình Định 310,Quảng Bình 530,Quảng Trị 343 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
13-03-2019 Đà Nẵng 842,Khánh Hòa 055 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
12-03-2019 Đắc Lắc 884,Quảng Nam 942 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
11-03-2019 Phú Yên 499,Thừa Thiên Huế 114 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
10-03-2019 Khánh Hòa 762,Kon Tum 784 Win Khánh Hòa,Kon Tum
09-03-2019 Đà Nẵng 864,Đắc Nông 211,Quảng Ngãi 800 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
08-03-2019 Gia Lai 061,Ninh Thuận 343 Win Gia Lai,Ninh Thuận
07-03-2019 Bình Định 409,Quảng Bình 180,Quảng Trị 364 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
06-03-2019 Đà Nẵng 030,Khánh Hòa 726 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
05-03-2019 Đắc Lắc 872,Quảng Nam 920 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
04-03-2019 Phú Yên 226,Thừa Thiên Huế 201 Miss
03-03-2019 Khánh Hòa 646,Kon Tum 024 Win Khánh Hòa,Kon Tum
02-03-2019 Đà Nẵng 120,Đắc Nông 960,Quảng Ngãi 149 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
01-03-2019 Gia Lai 377,Ninh Thuận 886 Win Gia Lai,Ninh Thuận
28-02-2019 Bình Định 296,Quảng Bình 334,Quảng Trị 709 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
27-02-2019 Đà Nẵng 237,Khánh Hòa 233 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
26-02-2019 Đắc Lắc 240,Quảng Nam 393 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
25-02-2019 Phú Yên 958,Thừa Thiên Huế 464 Miss
24-02-2019 Khánh Hòa 360,Kon Tum 816 Win Khánh Hòa,Kon Tum
23-02-2019 Đà Nẵng 093,Đắc Nông 452,Quảng Ngãi 586 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
22-02-2019 Gia Lai 177,Ninh Thuận 129 Win Gia Lai,Ninh Thuận
21-02-2019 Bình Định 403,Quảng Bình 166,Quảng Trị 397 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
20-02-2019 Đà Nẵng 258,Khánh Hòa 653 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
19-02-2019 Đắc Lắc 196,Quảng Nam 217 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
18-02-2019 Phú Yên 634,Thừa Thiên Huế 023 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
17-02-2019 Khánh Hòa 567,Kon Tum 073 Miss
16-02-2019 Đà Nẵng 201,Đắc Nông 396,Quảng Ngãi 249 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
15-02-2019 Gia Lai 681,Ninh Thuận 849 Win Gia Lai,Ninh Thuận
14-02-2019 Bình Định 165,Quảng Bình 632,Quảng Trị 136 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
13-02-2019 Đà Nẵng 802,Khánh Hòa 371 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
12-02-2019 Đắc Lắc 690,Quảng Nam 351 Miss
11-02-2019 Phú Yên 812,Thừa Thiên Huế 320 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
10-02-2019 Khánh Hòa 517,Kon Tum 956 Win Khánh Hòa,Kon Tum
09-02-2019 Đà Nẵng 871,Đắc Nông 061,Quảng Ngãi 786 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
08-02-2019 Gia Lai 069,Ninh Thuận 258 Win Gia Lai,Ninh Thuận
07-02-2019 Bình Định 469,Quảng Bình 985,Quảng Trị 145 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
06-02-2019 Đà Nẵng 118,Khánh Hòa 802 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
05-02-2019 Đắc Lắc 517,Quảng Nam 367 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
04-02-2019 Phú Yên 381,Thừa Thiên Huế 579 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
03-02-2019 Khánh Hòa 715,Kon Tum 952 Win Khánh Hòa,Kon Tum
02-02-2019 Đà Nẵng 054,Đắc Nông 467,Quảng Ngãi 119 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
01-02-2019 Gia Lai 519,Ninh Thuận 392 Win Gia Lai,Ninh Thuận
31-01-2019 Bình Định 244,Quảng Bình 226,Quảng Trị 165 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
30-01-2019 Đà Nẵng 211,Khánh Hòa 574 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
29-01-2019 Đắc Lắc 484,Quảng Nam 247 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
28-01-2019 Phú Yên 266,Thừa Thiên Huế 612 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
27-01-2019 Khánh Hòa 908,Kon Tum 695 Win Khánh Hòa,Kon Tum
26-01-2019 Đà Nẵng 815,Đắc Nông 534,Quảng Ngãi 865 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
25-01-2019 Gia Lai 534,Ninh Thuận 743 Win Gia Lai,Ninh Thuận