THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG

NGÀY XỈU CHỦ MT KẾT QUẢ
19-01-2019
18-01-2019 Gia Lai 195,Ninh Thuận 683 Win Gia Lai,Ninh Thuận
17-01-2019 Bình Định 296,Quảng Bình 706,Quảng Trị 645 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
16-01-2019 Đà Nẵng 475,Khánh Hòa 199 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
15-01-2019 Đắc Lắc 261,Quảng Nam 531 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
14-01-2019 Phú Yên 350,Thừa Thiên Huế 094 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
13-01-2019 Khánh Hòa 151,Kon Tum 092 Win Khánh Hòa,Kon Tum
12-01-2019 Đà Nẵng 746,Đắc Nông 269,Quảng Ngãi 721 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
11-01-2019 Gia Lai 115,Ninh Thuận 281 Win Gia Lai,Ninh Thuận
10-01-2019 Bình Định 045,Quảng Bình 510,Quảng Trị 161 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
09-01-2019 Đà Nẵng 796,Khánh Hòa 654 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
08-01-2019 Đắc Lắc 665,Quảng Nam 766 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
07-01-2019 Phú Yên 237,Thừa Thiên Huế 343 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
06-01-2019 Khánh Hòa 859,Kon Tum 823 Win Khánh Hòa,Kon Tum
05-01-2019 Đà Nẵng 004,Đắc Nông 090,Quảng Ngãi 299 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
04-01-2019 Gia Lai 204,Ninh Thuận 363 Win Gia Lai,Ninh Thuận
03-01-2019 Bình Định 474,Quảng Bình 548,Quảng Trị 665 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
02-01-2019 Đà Nẵng 663,Khánh Hòa 188 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
01-01-2019 Đắc Lắc 616,Quảng Nam 170 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
31-12-2018 Phú Yên 217,Thừa Thiên Huế 848 Miss
30-12-2018 Khánh Hòa 238,Kon Tum 936 Win Khánh Hòa,Kon Tum
29-12-2018 Đà Nẵng 318,Đắc Nông 955,Quảng Ngãi 504 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
28-12-2018 Gia Lai 967,Ninh Thuận 187 Win Gia Lai,Ninh Thuận
27-12-2018 Bình Định 792,Quảng Bình 530,Quảng Trị 403 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
26-12-2018 Đà Nẵng 283,Khánh Hòa 665 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
25-12-2018 Đắc Lắc 634,Quảng Nam 713 Miss
24-12-2018 Phú Yên 620,Thừa Thiên Huế 802 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
23-12-2018 Khánh Hòa 002,Kon Tum 706 Win Khánh Hòa,Kon Tum
22-12-2018 Đà Nẵng 693,Đắc Nông 307,Quảng Ngãi 190 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
21-12-2018 Gia Lai 312,Ninh Thuận 667 Win Gia Lai,Ninh Thuận
20-12-2018 Bình Định 934,Quảng Bình 851,Quảng Trị 439 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
19-12-2018 Đà Nẵng 405,Khánh Hòa 486 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
18-12-2018 Đắc Lắc 732,Quảng Nam 576 Miss
17-12-2018 Phú Yên 852,Thừa Thiên Huế 708 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
16-12-2018 Khánh Hòa 729,Kon Tum 235 Win Khánh Hòa,Kon Tum
15-12-2018 Đà Nẵng 218,Đắc Nông 398,Quảng Ngãi 873 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
14-12-2018 Gia Lai 006,Ninh Thuận 520 Win Gia Lai,Ninh Thuận
13-12-2018 Bình Định 096,Quảng Bình 373,Quảng Trị 102 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
12-12-2018 Đà Nẵng 545,Khánh Hòa 888 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
11-12-2018 Đắc Lắc 469,Quảng Nam 405 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
10-12-2018 Phú Yên 322,Thừa Thiên Huế 976 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
09-12-2018 Khánh Hòa 429,Kon Tum 625 Win Khánh Hòa,Kon Tum
08-12-2018 Đà Nẵng 730,Đắc Nông 759,Quảng Ngãi 563 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
07-12-2018 Gia Lai 281,Ninh Thuận 316 Win Gia Lai,Ninh Thuận
06-12-2018 Bình Định 273,Quảng Bình 852,Quảng Trị 884 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
05-12-2018 Đà Nẵng 996,Khánh Hòa 790 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
04-12-2018 ĐL 953 QN 628 Miss
03-12-2018 TTH 918, PY 539 Win TTH,PY
02-12-2018 KT 004,KH 627 Win KT,KH
01-12-2018 ĐN 435,QN 843,ĐN 075 Win ĐN,QN,ĐN
30-11-2018 GL 377, NT 126 Win GL,NT
29-11-2018 BĐ 076,QT 057,QB 552 Win BĐ,QT,QB
28-11-2018 ÐN 570, KH 331 Win ĐN,KH
27-11-2018 ĐL 526, QN 430 Win ĐL,QN
26-11-2018 TTH 323, PY 411 Win TTH,PY
25-11-2018 KT 967 KH 844 Miss
24-11-2018 ĐN 617 QN 293 ĐN 379 Miss
23-11-2018 GL 682, NT 248 Win GL
22-11-2018 BĐ 521,QT 236,QB 554 Win BĐ,QT,QB
21-11-2018 ÐN 325, KH 011 Win ĐN,KH
20-11-2018 ĐL 543, QN 555 Win ĐL,QN