THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ LÔ MIỀN TRUNG

NGÀY BẠCH THỦ LÔ MT KẾT QUẢ
19-01-2019
18-01-2019 Gia Lai 23,Ninh Thuận 75 Win Gia Lai,Ninh Thuận
17-01-2019 Bình Định 70,Quảng Bình 92,Quảng Trị 16 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
16-01-2019 Đà Nẵng 13,Khánh Hòa 21 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
15-01-2019 Đắc Lắc 36,Quảng Nam 19 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
14-01-2019 Phú Yên 84,Thừa Thiên Huế 00 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
13-01-2019 Khánh Hòa 12,Kon Tum 60 Win Khánh Hòa,Kon Tum
12-01-2019 Đà Nẵng 65,Đắc Nông 23,Quảng Ngãi 45 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
11-01-2019 Gia Lai 95,Ninh Thuận 56 Win Gia Lai,Ninh Thuận
10-01-2019 Bình Định 30,Quảng Bình 14,Quảng Trị 86 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
09-01-2019 Đà Nẵng 06,Khánh Hòa 71 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
08-01-2019 Đắc Lắc 82,Quảng Nam 06 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
07-01-2019 Phú Yên 59,Thừa Thiên Huế 46 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
06-01-2019 Khánh Hòa 83,Kon Tum 86 Win Khánh Hòa,Kon Tum
05-01-2019 Đà Nẵng 20,Đắc Nông 27,Quảng Ngãi 74 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
04-01-2019 Gia Lai 55,Ninh Thuận 92 Win Gia Lai,Ninh Thuận
03-01-2019 Bình Định 97,Quảng Bình 24,Quảng Trị 30 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
02-01-2019 Đà Nẵng 94,Khánh Hòa 94 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
01-01-2019 Đắc Lắc 34,Quảng Nam 17 Miss
31-12-2018 Phú Yên 26,Thừa Thiên Huế 84 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
30-12-2018 Khánh Hòa 65,Kon Tum 70 Win Khánh Hòa,Kon Tum
29-12-2018 Đà Nẵng 81,Đắc Nông 83,Quảng Ngãi 21 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
28-12-2018 Gia Lai 14,Ninh Thuận 59 Win Gia Lai,Ninh Thuận
27-12-2018 Bình Định 58,Quảng Bình 81,Quảng Trị 47 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
26-12-2018 Đà Nẵng 10,Khánh Hòa 94 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
25-12-2018 Đắc Lắc 44,Quảng Nam 83 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
24-12-2018 Phú Yên 60,Thừa Thiên Huế 52 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
23-12-2018 Khánh Hòa 26,Kon Tum 91 Win Khánh Hòa,Kon Tum
22-12-2018 Đà Nẵng 33,Đắc Nông 07,Quảng Ngãi 53 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
21-12-2018 Gia Lai 76,Ninh Thuận 25 Win Gia Lai,Ninh Thuận
20-12-2018 Bình Định 64,Quảng Bình 28,Quảng Trị 86 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
19-12-2018 Đà Nẵng 24,Khánh Hòa 51 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
18-12-2018 Đắc Lắc 05,Quảng Nam 71 Miss
17-12-2018 Phú Yên 39,Thừa Thiên Huế 28 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
16-12-2018 Khánh Hòa 70,Kon Tum 61 Win Khánh Hòa,Kon Tum
15-12-2018 Đà Nẵng 11,Đắc Nông 57,Quảng Ngãi 93 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
14-12-2018 Gia Lai 89,Ninh Thuận 93 Win Gia Lai,Ninh Thuận
13-12-2018 Bình Định 18,Quảng Bình 44,Quảng Trị 19 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
12-12-2018 Đà Nẵng 78,Khánh Hòa 73 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
11-12-2018 Đắc Lắc 71,Quảng Nam 87 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
10-12-2018 Phú Yên 06,Thừa Thiên Huế 58 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
09-12-2018 Khánh Hòa 19,Kon Tum 75 Win Khánh Hòa,Kon Tum
08-12-2018 Đà Nẵng 43,Đắc Nông 55,Quảng Ngãi 63 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
07-12-2018 Gia Lai 73,Ninh Thuận 26 Win Gia Lai,Ninh Thuận
06-12-2018 Bình Định 24,Quảng Bình 67,Quảng Trị 02 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
05-12-2018 Đà Nẵng 09,Khánh Hòa 39 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
04-12-2018 ĐL 46 QN 27 Miss
03-12-2018 TTH 14, PY 51 Win TTH,PY
02-12-2018 KT 22,KH 58 Win KT,KH
01-12-2018 ĐN 10,QN 76,ĐN 38 Win ĐN,QN,ĐN
30-11-2018 GL 08, NT 23 Win GL,NT
29-11-2018 BĐ 17,QT 29,QB 31 Win BĐ,QT,QB
28-11-2018 ÐN 94, KH 88 Win ĐN,KH
27-11-2018 ĐL 39, QN 82 Win ĐL,QN
26-11-2018 TTH 66, PY 70 Win TTH,PY
25-11-2018 KT 00,KH 79 Win KT,KH
24-11-2018 ĐN 32 QN 29 ĐN 70 Miss
23-11-2018 GL 30, NT 13 Win GL,NT
22-11-2018 BĐ 60,QT 99,QB 51 Win BĐ,QT,QB
21-11-2018 ÐN 11, KH 81 Win ĐN,KH
20-11-2018 ĐL 15, QN 07 Win ĐL,QN