THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ LÔ MIỀN TRUNG

NGÀY BẠCH THỦ LÔ MT KẾT QUẢ
23-07-2019
22-07-2019 Phú Yên 65,Thừa Thiên Huế 95 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
21-07-2019 Khánh Hòa 00,Kon Tum 96 Win Khánh Hòa,Kon Tum
20-07-2019 Đà Nẵng 80,Đắc Nông 18,Quảng Ngãi 43 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
19-07-2019 Gia Lai 37,Ninh Thuận 14 Win Gia Lai,Ninh Thuận
18-07-2019 Bình Định 11,Quảng Bình 89,Quảng Trị 08 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
17-07-2019 Đà Nẵng 11,Khánh Hòa 30 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
16-07-2019 Đắc Lắc 07,Quảng Nam 46 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
15-07-2019 Phú Yên 21,Thừa Thiên Huế 56 Miss
14-07-2019 Khánh Hòa 23,Kon Tum 97 Win Khánh Hòa,Kon Tum
13-07-2019 Đà Nẵng 98,Đắc Nông 36,Quảng Ngãi 23 Miss
12-07-2019 Gia Lai 40,Ninh Thuận 09 Win Gia Lai,Ninh Thuận
11-07-2019 Bình Định 45,Quảng Bình 84,Quảng Trị 47 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
10-07-2019 Đà Nẵng 72,Khánh Hòa 71 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
09-07-2019 Đắc Lắc 53,Quảng Nam 82 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
08-07-2019 Phú Yên 67,Thừa Thiên Huế 18 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
07-07-2019 Khánh Hòa 83,Kon Tum 91 Win Khánh Hòa,Kon Tum
06-07-2019 Đà Nẵng 75,Đắc Nông 57,Quảng Ngãi 74 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
05-07-2019 Gia Lai 12,Ninh Thuận 74 Win Gia Lai,Ninh Thuận
04-07-2019 Bình Định 90,Quảng Bình 04,Quảng Trị 78 Miss
03-07-2019 Đà Nẵng 30,Khánh Hòa 73 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
02-07-2019 Đắc Lắc 52,Quảng Nam 94 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
01-07-2019 Phú Yên 98,Thừa Thiên Huế 11 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
30-06-2019 Khánh Hòa 83,Kon Tum 01 Win Khánh Hòa,Kon Tum
29-06-2019 Đà Nẵng 61,Đắc Nông 02,Quảng Ngãi 61 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
28-06-2019 Gia Lai 45,Ninh Thuận 21 Win Gia Lai,Ninh Thuận
27-06-2019 Bình Định 90,Quảng Bình 87,Quảng Trị 20 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
26-06-2019 Đà Nẵng 60,Khánh Hòa 07 Miss
25-06-2019 Đắc Lắc 74,Quảng Nam 87 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
24-06-2019 Phú Yên 34,Thừa Thiên Huế 17 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
23-06-2019 Khánh Hòa 61,Kon Tum 37 Win Khánh Hòa,Kon Tum
22-06-2019 Đà Nẵng 23,Đắc Nông 35,Quảng Ngãi 59 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
21-06-2019 Gia Lai 35,Ninh Thuận 68 Win Gia Lai,Ninh Thuận
20-06-2019 Bình Định 27,Quảng Bình 62,Quảng Trị 86 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
19-06-2019 Đà Nẵng 56,Khánh Hòa 85 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
18-06-2019 Đắc Lắc 89,Quảng Nam 82 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
17-06-2019 Phú Yên 63,Thừa Thiên Huế 63 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
16-06-2019 Khánh Hòa 44,Kon Tum 99 Win Khánh Hòa,Kon Tum
15-06-2019 Đà Nẵng 09,Đắc Nông 37,Quảng Ngãi 60 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
14-06-2019 Gia Lai 58,Ninh Thuận 09 Miss
13-06-2019 Bình Định 44,Quảng Bình 42,Quảng Trị 51 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
12-06-2019 Đà Nẵng 23,Khánh Hòa 64 Win Đà Nẵng
11-06-2019 Đắc Lắc 72,Quảng Nam 99 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
10-06-2019 Phú Yên 81,Thừa Thiên Huế 97 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
09-06-2019 Khánh Hòa 88,Kon Tum 53 Win Kon Tum
08-06-2019 Đà Nẵng 69,Đắc Nông 40,Quảng Ngãi 78 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
07-06-2019 Gia Lai 46,Ninh Thuận 25 Win Gia Lai,Ninh Thuận
06-06-2019 Bình Định 17,Quảng Bình 34,Quảng Trị 02 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
05-06-2019 Đà Nẵng 95,Khánh Hòa 60 Win Khánh Hòa
04-06-2019 Đắc Lắc 53,Quảng Nam 22 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
03-06-2019 Phú Yên 57,Thừa Thiên Huế 30 Win Phú Yên
02-06-2019 Khánh Hòa 62,Kon Tum 54 Win Khánh Hòa,Kon Tum
01-06-2019 Đà Nẵng 77,Đắc Nông 44,Quảng Ngãi 19 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
31-05-2019 Gia Lai 00,Ninh Thuận 58 Win Gia Lai
30-05-2019 Bình Định 42,Quảng Bình 50,Quảng Trị 42 Miss
29-05-2019 Đà Nẵng 12,Khánh Hòa 34 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
28-05-2019 Đắc Lắc 77,Quảng Nam 62 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
27-05-2019 Phú Yên 04,Thừa Thiên Huế 95 Miss
26-05-2019 Khánh Hòa 09,Kon Tum 01 Win Khánh Hòa,Kon Tum
25-05-2019 Đà Nẵng 23,Đắc Nông 99,Quảng Ngãi 82 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
24-05-2019 Gia Lai 82,Ninh Thuận 05 Win Gia Lai,Ninh Thuận