THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN NAM​

NGÀY SONG THỦ MN KẾT QUẢ
22-07-2019
21-07-2019 Kiên Giang 88-12,Đà Lạt 83-95,Tiền Giang 80-99 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
20-07-2019 Hồ Chí Minh 56-04,Bình Phước 01-86,Hậu Giang 64-80,Long An 37-75 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
19-07-2019 Bình Dương 34-03,Trà Vinh 74-81,Vĩnh Long 29-36 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
18-07-2019 An Giang 55-64,Tây Ninh 06-11,Binh Thuận 28-69 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
17-07-2019 Đồng Nai 29-07,Sóc Trăng 97-01,Cần Thơ 96-63 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
16-07-2019 Bạc Liêu 69-87,Bến Tre 00-47,Vũng Tàu 73-53 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
15-07-2019 Cà Mau 20-89,Hồ Chí Minh 80-36,Đồng Tháp 85-79 Miss
14-07-2019 Kiên Giang 67-58,Đà Lạt 10-40,Tiền Giang 67-76 Miss
13-07-2019 Hồ Chí Minh 56-25,Bình Phước 31-97,Hậu Giang 76-69,Long An 05-35 Win Bình Phước,Hậu Giang
12-07-2019 Bình Dương 86-17,Trà Vinh 54-87,Vĩnh Long 17-78 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
11-07-2019 An Giang 69-83,Tây Ninh 10-23,Binh Thuận 03-53 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
10-07-2019 Đồng Nai 79-65,Sóc Trăng 77-40,Cần Thơ 47-80 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
09-07-2019 Bạc Liêu 53-35,Bến Tre 20-12,Vũng Tàu 32-66 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
08-07-2019 Cà Mau 04-41,Hồ Chí Minh 60-81,Đồng Tháp 93-75 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
07-07-2019 Kiên Giang 93-49,Đà Lạt 05-29,Tiền Giang 21-12 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
06-07-2019 Hồ Chí Minh 41-38,Bình Phước 24-00,Hậu Giang 67-59,Long An 89-98 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
05-07-2019 Bình Dương 55-93,Trà Vinh 99-72,Vĩnh Long 93-05 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
04-07-2019 An Giang 69-54,Tây Ninh 17-28,Binh Thuận 46-92 Miss
03-07-2019 Đồng Nai 64-29,Sóc Trăng 68-75,Cần Thơ 89-26 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
02-07-2019 Bạc Liêu 36-74,Bến Tre 42-43,Vũng Tàu 24-35 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
01-07-2019 Cà Mau 52-91,Hồ Chí Minh 48-07,Đồng Tháp 72-81 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
30-06-2019 Kiên Giang 75-14,Đà Lạt 75-02,Tiền Giang 74-35 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
29-06-2019 Hồ Chí Minh 44-03,Bình Phước 39-48,Hậu Giang 52-27,Long An 82-19 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
28-06-2019 Bình Dương 09-43,Trà Vinh 50-92,Vĩnh Long 72-91 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
27-06-2019 An Giang 28-41,Tây Ninh 84-64,Binh Thuận 13-24 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
26-06-2019 Đồng Nai 24-76,Sóc Trăng 17-21,Cần Thơ 31-79 Miss
25-06-2019 Bạc Liêu 31-17,Bến Tre 78-90,Vũng Tàu 95-35 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
24-06-2019 Cà Mau 76-98,Hồ Chí Minh 45-87,Đồng Tháp 67-91 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
23-06-2019 Kiên Giang 91-92,Đà Lạt 64-16,Tiền Giang 80-33 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-06-2019 Hồ Chí Minh 28-40,Bình Phước 83-37,Hậu Giang 13-19,Long An 91-78 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-06-2019 Bình Dương 72-95,Trà Vinh 19-05,Vĩnh Long 85-50 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-06-2019 An Giang 53-28,Tây Ninh 54-93,Binh Thuận 07-84 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-06-2019 Đồng Nai 06-34,Sóc Trăng 92-96,Cần Thơ 79-24 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
18-06-2019 Bạc Liêu 74-46,Bến Tre 43-17,Vũng Tàu 60-81 Miss
17-06-2019 Cà Mau 38-50,Hồ Chí Minh 86-65,Đồng Tháp 09-55 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
16-06-2019 Kiên Giang 65-31,Đà Lạt 29-36,Tiền Giang 01-47 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-06-2019 Hồ Chí Minh 77-15,Bình Phước 98-39,Hậu Giang 64-10,Long An 89-46 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-06-2019 Bình Dương 71-84,Trà Vinh 12-48,Vĩnh Long 47-35 Miss
13-06-2019 An Giang 99-41,Tây Ninh 02-54,Binh Thuận 35-81 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
12-06-2019 Đồng Nai 19-79,Sóc Trăng 36-38,Cần Thơ 83-70 Win Cần Thơ