THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN NAM​

NGÀY SONG THỦ MN KẾT QUẢ
19-01-2019
18-01-2019 Bình Dương 92-14,Trà Vinh 60-21,Vĩnh Long 69-29 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-01-2019 An Giang 65-24,Tây Ninh 27-18,Binh Thuận 63-23 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
16-01-2019 Đồng Nai 09-27,Sóc Trăng 47-03,Cần Thơ 35-15 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
15-01-2019 Bạc Liêu 22-23,Bến Tre 75-42,Vũng Tàu 58-96 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-01-2019 Cà Mau 51-90,Hồ Chí Minh 27-83,Đồng Tháp 04-02 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-01-2019 Kiên Giang 66-71,Đà Lạt 13-56,Tiền Giang 31-01 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
12-01-2019 Hồ Chí Minh 21-59,Bình Phước 40-96,Hậu Giang 68-99,Long An 20-40 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
11-01-2019 Bình Dương 54-03,Trà Vinh 08-63,Vĩnh Long 79-99 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
10-01-2019 An Giang 37-46,Tây Ninh 73-81,Binh Thuận 76-88 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
09-01-2019 Đồng Nai 76-81,Sóc Trăng 75-56,Cần Thơ 98-86 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
08-01-2019 Bạc Liêu 54-05,Bến Tre 37-16,Vũng Tàu 80-22 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
07-01-2019 Cà Mau 34-27,Hồ Chí Minh 20-79,Đồng Tháp 58-88 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
06-01-2019 Kiên Giang 65-99,Đà Lạt 58-99,Tiền Giang 50-10 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
05-01-2019 Hồ Chí Minh 35-34,Bình Phước 37-57,Hậu Giang 44-11,Long An 98-69 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
04-01-2019 Bình Dương 93-70,Trà Vinh 32-94,Vĩnh Long 57-88 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
03-01-2019 An Giang 05-98,Tây Ninh 97-18,Binh Thuận 30-48 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
02-01-2019 Đồng Nai 77-24,Sóc Trăng 63-36,Cần Thơ 48-01 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
01-01-2019 Bạc Liêu 21-86,Bến Tre 75-39,Vũng Tàu 62-98 Miss
31-12-2018 Cà Mau 79-18,Hồ Chí Minh 76-56,Đồng Tháp 51-12 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
30-12-2018 Kiên Giang 51-65,Đà Lạt 51-57,Tiền Giang 91-07 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
29-12-2018 Hồ Chí Minh 27-24,Bình Phước 48-49,Hậu Giang 98-19,Long An 75-12 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
28-12-2018 Bình Dương 12-16,Trà Vinh 34-53,Vĩnh Long 03-91 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
27-12-2018 An Giang 00-45,Tây Ninh 92-84,Binh Thuận 91-58 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
26-12-2018 Đồng Nai 64-13,Sóc Trăng 07-29,Cần Thơ 68-78 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
25-12-2018 Bạc Liêu 86-88,Bến Tre 70-54,Vũng Tàu 04-01 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
24-12-2018 Cà Mau 61-28,Hồ Chí Minh 37-78,Đồng Tháp 02-84 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
23-12-2018 Kiên Giang 39-73,Đà Lạt 31-51,Tiền Giang 46-63 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-12-2018 Hồ Chí Minh 84-41,Bình Phước 36-28,Hậu Giang 68-01,Long An 84-14 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-12-2018 Bình Dương 47-10,Trà Vinh 01-42,Vĩnh Long 32-39 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-12-2018 An Giang 67-21,Tây Ninh 42-43,Binh Thuận 88-10 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-12-2018 Đồng Nai 64-71,Sóc Trăng 48-78,Cần Thơ 86-23 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
18-12-2018 Bạc Liêu 15-27,Bến Tre 46-53,Vũng Tàu 89-18 Miss
17-12-2018 Cà Mau 95-13,Hồ Chí Minh 93-67,Đồng Tháp 50-27 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
16-12-2018 Kiên Giang 21-15,Đà Lạt 35-60,Tiền Giang 81-91 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-12-2018 Hồ Chí Minh 59-79,Bình Phước 10-90,Hậu Giang 35-36,Long An 66-62 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-12-2018 Bình Dương 97-88,Trà Vinh 13-21,Vĩnh Long 30-55 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
13-12-2018 An Giang 73-83,Tây Ninh 04-25,Binh Thuận 96-25 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
12-12-2018 Đồng Nai 20-23,Sóc Trăng 21-05,Cần Thơ 02-39 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
11-12-2018 Bạc Liêu 07-57,Bến Tre 79-75,Vũng Tàu 48-38 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
10-12-2018 Cà Mau 05-95,Hồ Chí Minh 07-35,Đồng Tháp 29-23 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp