THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN NAM​

NGÀY SONG THỦ MN KẾT QUẢ
26-03-2019
25-03-2019 Cà Mau 26-39,Hồ Chí Minh 28-30,Đồng Tháp 34-28 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-03-2019 Kiên Giang 45-85,Đà Lạt 89-86,Tiền Giang 03-90 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-03-2019 Hồ Chí Minh 40-32,Bình Phước 20-22,Hậu Giang 57-87,Long An 09-55 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-03-2019 Bình Dương 40-45,Trà Vinh 61-75,Vĩnh Long 07-29 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-03-2019 An Giang 42-88,Tây Ninh 48-32,Binh Thuận 47-71 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-03-2019 Đồng Nai 41-47,Sóc Trăng 36-96,Cần Thơ 49-68 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-03-2019 Bạc Liêu 28-61,Bến Tre 48-47,Vũng Tàu 60-57 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-03-2019 Cà Mau 12-78,Hồ Chí Minh 83-97,Đồng Tháp 14-36 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
17-03-2019 Kiên Giang 99-46,Đà Lạt 86-91,Tiền Giang 58-47 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
16-03-2019 Hồ Chí Minh 92-51,Bình Phước 57-61,Hậu Giang 47-42,Long An 04-16 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
15-03-2019 Bình Dương 00-34,Trà Vinh 43-97,Vĩnh Long 29-20 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-03-2019 An Giang 66-84,Tây Ninh 45-18,Binh Thuận 36-30 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
13-03-2019 Đồng Nai 77-41,Sóc Trăng 70-10,Cần Thơ 61-28 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
12-03-2019 Bạc Liêu 65-40,Bến Tre 80-15,Vũng Tàu 32-72 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
11-03-2019 Cà Mau 48-58,Hồ Chí Minh 63-27,Đồng Tháp 18-83 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
10-03-2019 Kiên Giang 87-11,Đà Lạt 81-42,Tiền Giang 85-71 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
09-03-2019 Hồ Chí Minh 86-88,Bình Phước 76-19,Hậu Giang 74-31,Long An 33-00 Win Bình Phước
08-03-2019 Bình Dương 69-21,Trà Vinh 12-90,Vĩnh Long 85-13 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
07-03-2019 An Giang 79-81,Tây Ninh 41-09,Binh Thuận 19-99 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
06-03-2019 Đồng Nai 94-62,Sóc Trăng 18-77,Cần Thơ 10-15 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
05-03-2019 Bạc Liêu 75-94,Bến Tre 47-45,Vũng Tàu 15-86 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
04-03-2019 Cà Mau 67-57,Hồ Chí Minh 44-14,Đồng Tháp 58-69 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
03-03-2019 Kiên Giang 00-73,Đà Lạt 33-80,Tiền Giang 84-40 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
02-03-2019 Hồ Chí Minh 95-00,Bình Phước 90-56,Hậu Giang 03-44,Long An 98-45 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
01-03-2019 Bình Dương 05-56,Trà Vinh 96-62,Vĩnh Long 52-43 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-02-2019 An Giang 25-16,Tây Ninh 51-53,Binh Thuận 35-60 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-02-2019 Đồng Nai 24-87,Sóc Trăng 43-81,Cần Thơ 44-79 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-02-2019 Bạc Liêu 61-54,Bến Tre 24-89,Vũng Tàu 67-58 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-02-2019 Cà Mau 74-13,Hồ Chí Minh 56-87,Đồng Tháp 11-12 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-02-2019 Kiên Giang 19-46,Đà Lạt 56-46,Tiền Giang 25-72 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-02-2019 Hồ Chí Minh 48-63,Bình Phước 99-21,Hậu Giang 88-79,Long An 51-73 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-02-2019 Bình Dương 82-12,Trà Vinh 06-45,Vĩnh Long 14-09 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-02-2019 An Giang 73-56,Tây Ninh 68-80,Binh Thuận 15-41 Miss
20-02-2019 Đồng Nai 16-63,Sóc Trăng 27-71,Cần Thơ 01-39 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-02-2019 Bạc Liêu 18-65,Bến Tre 94-21,Vũng Tàu 85-31 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-02-2019 Cà Mau 53-39,Hồ Chí Minh 38-08,Đồng Tháp 30-85 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
17-02-2019 Kiên Giang 99-75,Đà Lạt 24-10,Tiền Giang 33-31 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
16-02-2019 Hồ Chí Minh 31-34,Bình Phước 92-83,Hậu Giang 06-74,Long An 80-16 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
15-02-2019 Bình Dương 31-74,Trà Vinh 22-85,Vĩnh Long 26-95 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-02-2019 An Giang 04-16,Tây Ninh 50-56,Binh Thuận 17-77 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận