THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ LÔ MIỀN NAM

NGÀY BẠCH THỦ LÔ MN KẾT QUẢ
26-03-2019
25-03-2019 Cà Mau 26,Hồ Chí Minh 96,Đồng Tháp 34 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-03-2019 Kiên Giang 12,Đà Lạt 00,Tiền Giang 22 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-03-2019 Hồ Chí Minh 29,Bình Phước 66,Hậu Giang 57,Long An 09 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-03-2019 Bình Dương 09,Trà Vinh 22,Vĩnh Long 29 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-03-2019 An Giang 66,Tây Ninh 13,Binh Thuận 18 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-03-2019 Đồng Nai 75,Sóc Trăng 38,Cần Thơ 49 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-03-2019 Bạc Liêu 38,Bến Tre 77,Vũng Tàu 56 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-03-2019 Cà Mau 10,Hồ Chí Minh 97,Đồng Tháp 52 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
17-03-2019 Kiên Giang 95,Đà Lạt 91,Tiền Giang 70 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
16-03-2019 Hồ Chí Minh 74,Bình Phước 38,Hậu Giang 86,Long An 43 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
15-03-2019 Bình Dương 96,Trà Vinh 84,Vĩnh Long 92 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-03-2019 An Giang 24,Tây Ninh 88,Binh Thuận 87 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
13-03-2019 Đồng Nai 87,Sóc Trăng 85,Cần Thơ 00 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
12-03-2019 Bạc Liêu 02,Bến Tre 73,Vũng Tàu 29 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
11-03-2019 Cà Mau 38,Hồ Chí Minh 42,Đồng Tháp 97 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
10-03-2019 Kiên Giang 87,Đà Lạt 45,Tiền Giang 71 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
09-03-2019 Hồ Chí Minh 39,Bình Phước 71,Hậu Giang 57,Long An 08 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
08-03-2019 Bình Dương 34,Trà Vinh 55,Vĩnh Long 73 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
07-03-2019 An Giang 33,Tây Ninh 22,Binh Thuận 52 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
06-03-2019 Đồng Nai 95,Sóc Trăng 68,Cần Thơ 70 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
05-03-2019 Bạc Liêu 83,Bến Tre 90,Vũng Tàu 27 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
04-03-2019 Cà Mau 57,Hồ Chí Minh 69,Đồng Tháp 46 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
03-03-2019 Kiên Giang 00,Đà Lạt 45,Tiền Giang 84 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
02-03-2019 Hồ Chí Minh 95,Bình Phước 90,Hậu Giang 51,Long An 87 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
01-03-2019 Bình Dương 87,Trà Vinh 62,Vĩnh Long 88 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-02-2019 An Giang 09,Tây Ninh 96,Binh Thuận 26 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-02-2019 Đồng Nai 93,Sóc Trăng 34,Cần Thơ 44 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-02-2019 Bạc Liêu 72,Bến Tre 33,Vũng Tàu 58 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-02-2019 Cà Mau 89,Hồ Chí Minh 41,Đồng Tháp 11 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-02-2019 Kiên Giang 35,Đà Lạt 56,Tiền Giang 46 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-02-2019 Hồ Chí Minh 33,Bình Phước 99,Hậu Giang 19,Long An 00 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-02-2019 Bình Dương 69,Trà Vinh 20,Vĩnh Long 88 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-02-2019 An Giang 09,Tây Ninh 27,Binh Thuận 95 Miss
20-02-2019 Đồng Nai 01,Sóc Trăng 45,Cần Thơ 48 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-02-2019 Bạc Liêu 28,Bến Tre 94,Vũng Tàu 38 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-02-2019 Cà Mau 64,Hồ Chí Minh 19,Đồng Tháp 09 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
17-02-2019 Kiên Giang 76,Đà Lạt 41,Tiền Giang 18 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
16-02-2019 Hồ Chí Minh 09,Bình Phước 48,Hậu Giang 77,Long An 73 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
15-02-2019 Bình Dương 94,Trà Vinh 64,Vĩnh Long 41 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-02-2019 An Giang 43,Tây Ninh 56,Binh Thuận 35 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận