THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ LÔ MIỀN NAM

NGÀY BẠCH THỦ LÔ MN KẾT QUẢ
23-07-2019
22-07-2019 Cà Mau 02,Hồ Chí Minh 51,Đồng Tháp 71 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
21-07-2019 Kiên Giang 41,Đà Lạt 11,Tiền Giang 99 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
20-07-2019 Hồ Chí Minh 30,Bình Phước 50,Hậu Giang 94,Long An 61 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
19-07-2019 Bình Dương 03,Trà Vinh 46,Vĩnh Long 64 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
18-07-2019 An Giang 23,Tây Ninh 49,Binh Thuận 90 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
17-07-2019 Đồng Nai 36,Sóc Trăng 46,Cần Thơ 04 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
16-07-2019 Bạc Liêu 66,Bến Tre 28,Vũng Tàu 49 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
15-07-2019 Cà Mau 17,Hồ Chí Minh 79,Đồng Tháp 09 Miss
14-07-2019 Kiên Giang 59,Đà Lạt 83,Tiền Giang 18 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
13-07-2019 Hồ Chí Minh 80,Bình Phước 30,Hậu Giang 08,Long An 12 Miss
12-07-2019 Bình Dương 66,Trà Vinh 97,Vĩnh Long 05 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
11-07-2019 An Giang 11,Tây Ninh 10,Binh Thuận 05 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
10-07-2019 Đồng Nai 83,Sóc Trăng 15,Cần Thơ 28 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
09-07-2019 Bạc Liêu 62,Bến Tre 21,Vũng Tàu 32 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
08-07-2019 Cà Mau 41,Hồ Chí Minh 78,Đồng Tháp 95 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
07-07-2019 Kiên Giang 48,Đà Lạt 24,Tiền Giang 74 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
06-07-2019 Hồ Chí Minh 69,Bình Phước 11,Hậu Giang 59,Long An 86 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
05-07-2019 Bình Dương 66,Trà Vinh 71,Vĩnh Long 93 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
04-07-2019 An Giang 11,Tây Ninh 90,Binh Thuận 85 Miss
03-07-2019 Đồng Nai 86,Sóc Trăng 68,Cần Thơ 05 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
02-07-2019 Bạc Liêu 09,Bến Tre 21,Vũng Tàu 91 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
01-07-2019 Cà Mau 90,Hồ Chí Minh 62,Đồng Tháp 48 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
30-06-2019 Kiên Giang 88,Đà Lạt 69,Tiền Giang 96 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
29-06-2019 Hồ Chí Minh 34,Bình Phước 83,Hậu Giang 23,Long An 30 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
28-06-2019 Bình Dương 52,Trà Vinh 42,Vĩnh Long 80 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
27-06-2019 An Giang 47,Tây Ninh 31,Binh Thuận 27 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
26-06-2019 Đồng Nai 83,Sóc Trăng 08,Cần Thơ 25 Miss
25-06-2019 Bạc Liêu 85,Bến Tre 90,Vũng Tàu 01 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
24-06-2019 Cà Mau 79,Hồ Chí Minh 01,Đồng Tháp 91 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
23-06-2019 Kiên Giang 36,Đà Lạt 99,Tiền Giang 61 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-06-2019 Hồ Chí Minh 00,Bình Phước 92,Hậu Giang 16,Long An 75 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-06-2019 Bình Dương 97,Trà Vinh 92,Vĩnh Long 14 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-06-2019 An Giang 95,Tây Ninh 60,Binh Thuận 25 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-06-2019 Đồng Nai 81,Sóc Trăng 67,Cần Thơ 20 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
18-06-2019 Bạc Liêu 14,Bến Tre 72,Vũng Tàu 95 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
17-06-2019 Cà Mau 50,Hồ Chí Minh 86,Đồng Tháp 90 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
16-06-2019 Kiên Giang 20,Đà Lạt 50,Tiền Giang 05 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-06-2019 Hồ Chí Minh 47,Bình Phước 44,Hậu Giang 56,Long An 09 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-06-2019 Bình Dương 09,Trà Vinh 07,Vĩnh Long 16 Miss
13-06-2019 An Giang 39,Tây Ninh 17,Binh Thuận 97 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận