THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ LÔ MIỀN NAM

NGÀY BẠCH THỦ LÔ MN KẾT QUẢ
19-01-2019
18-01-2019 Bình Dương 80,Trà Vinh 91,Vĩnh Long 42 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-01-2019 An Giang 60,Tây Ninh 57,Binh Thuận 38 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
16-01-2019 Đồng Nai 84,Sóc Trăng 03,Cần Thơ 35 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
15-01-2019 Bạc Liêu 07,Bến Tre 74,Vũng Tàu 14 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-01-2019 Cà Mau 62,Hồ Chí Minh 21,Đồng Tháp 71 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-01-2019 Kiên Giang 66,Đà Lạt 19,Tiền Giang 12 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
12-01-2019 Hồ Chí Minh 35,Bình Phước 41,Hậu Giang 28,Long An 17 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
11-01-2019 Bình Dương 09,Trà Vinh 63,Vĩnh Long 52 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
10-01-2019 An Giang 81,Tây Ninh 48,Binh Thuận 06 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
09-01-2019 Đồng Nai 70,Sóc Trăng 17,Cần Thơ 50 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
08-01-2019 Bạc Liêu 60,Bến Tre 35,Vũng Tàu 19 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
07-01-2019 Cà Mau 19,Hồ Chí Minh 94,Đồng Tháp 43 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
06-01-2019 Kiên Giang 36,Đà Lạt 02,Tiền Giang 81 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
05-01-2019 Hồ Chí Minh 74,Bình Phước 87,Hậu Giang 77,Long An 38 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
04-01-2019 Bình Dương 83,Trà Vinh 04,Vĩnh Long 21 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
03-01-2019 An Giang 02,Tây Ninh 02,Binh Thuận 38 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
02-01-2019 Đồng Nai 24,Sóc Trăng 00,Cần Thơ 83 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
01-01-2019 Bạc Liêu 24,Bến Tre 37,Vũng Tàu 85 Miss
31-12-2018 Cà Mau 45,Hồ Chí Minh 95,Đồng Tháp 54 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
30-12-2018 Kiên Giang 40,Đà Lạt 97,Tiền Giang 69 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
29-12-2018 Hồ Chí Minh 45,Bình Phước 96,Hậu Giang 93,Long An 03 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
28-12-2018 Bình Dương 21,Trà Vinh 37,Vĩnh Long 38 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
27-12-2018 An Giang 44,Tây Ninh 92,Binh Thuận 33 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
26-12-2018 Đồng Nai 29,Sóc Trăng 07,Cần Thơ 25 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
25-12-2018 Bạc Liêu 65,Bến Tre 29,Vũng Tàu 29 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
24-12-2018 Cà Mau 23,Hồ Chí Minh 55,Đồng Tháp 84 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
23-12-2018 Kiên Giang 95,Đà Lạt 72,Tiền Giang 58 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-12-2018 Hồ Chí Minh 82,Bình Phước 76,Hậu Giang 56,Long An 07 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-12-2018 Bình Dương 52,Trà Vinh 94,Vĩnh Long 40 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-12-2018 An Giang 56,Tây Ninh 81,Binh Thuận 49 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-12-2018 Đồng Nai 26,Sóc Trăng 35,Cần Thơ 49 Miss
18-12-2018 Bạc Liêu 28,Bến Tre 68,Vũng Tàu 99 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
17-12-2018 Cà Mau 81,Hồ Chí Minh 60,Đồng Tháp 92 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
16-12-2018 Kiên Giang 66,Đà Lạt 73,Tiền Giang 63 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-12-2018 Hồ Chí Minh 31,Bình Phước 57,Hậu Giang 39,Long An 62 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-12-2018 Bình Dương 34,Trà Vinh 13,Vĩnh Long 10 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
13-12-2018 An Giang 21,Tây Ninh 30,Binh Thuận 99 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
12-12-2018 Đồng Nai 52,Sóc Trăng 97,Cần Thơ 61 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
11-12-2018 Bạc Liêu 67,Bến Tre 75,Vũng Tàu 23 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
10-12-2018 Cà Mau 95,Hồ Chí Minh 35,Đồng Tháp 73 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp