NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA TẠI ĐÂY

Thống kê kết quả Cặp xỉu chủ Miền Nam

Ngày Cặp xỉu chủ MN Kết quả
19-01-2020
18-01-2020 Hồ Chí Minh 894-653,Bình Phước 996-804,Hậu Giang 462-060,Long An 496-139 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
17-01-2020 Bình Dương 286-661,Trà Vinh 065-904,Vĩnh Long 564-175 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
16-01-2020 An Giang 988-487,Tây Ninh 481-979,Binh Thuận 827-398 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
15-01-2020 Đồng Nai 704-719,Sóc Trăng 389-712,Cần Thơ 577-419 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
14-01-2020 Bạc Liêu 511-920,Bến Tre 010-475,Vũng Tàu 086-868 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
13-01-2020 Cà Mau 069-334,Hồ Chí Minh 748-662,Đồng Tháp 730-684 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
12-01-2020 Kiên Giang 952-045,Đà Lạt 093-598,Tiền Giang 707-328 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
11-01-2020 Hồ Chí Minh 705-740,Bình Phước 635-857,Hậu Giang 930-322,Long An 617-629 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
10-01-2020 Bình Dương 931-406,Trà Vinh 730-860,Vĩnh Long 356-998 Win Bình Dương
09-01-2020 An Giang 880-091,Tây Ninh 706-548,Binh Thuận 922-797 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
08-01-2020 Đồng Nai 489-025,Sóc Trăng 961-092,Cần Thơ 545-670 Miss
07-01-2020 Bạc Liêu 701-967,Bến Tre 908-496,Vũng Tàu 070-455 Miss
06-01-2020 Cà Mau 568-611,Hồ Chí Minh 470-738,Đồng Tháp 676-897 Win Đồng Tháp
05-01-2020 Kiên Giang 177-376,Đà Lạt 736-013,Tiền Giang 554-859 Miss
04-01-2020 Hồ Chí Minh 331-626,Bình Phước 350-775,Hậu Giang 472-533,Long An 563-436 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,
03-01-2020 Bình Dương 860-360,Trà Vinh 563-823,Vĩnh Long 828-450 Miss
02-01-2020 An Giang 322-009,Tây Ninh 758-127,Binh Thuận 800-698 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
01-01-2020 Đồng Nai 508-749,Sóc Trăng 470-758,Cần Thơ 288-446 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
31-12-2019 Bạc Liêu 313-081,Bến Tre 357-192,Vũng Tàu 365-846 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
30-12-2019 Cà Mau 164-408,Hồ Chí Minh 102-092,Đồng Tháp 999-299 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
29-12-2019 Kiên Giang 848-123,Đà Lạt 716-034,Tiền Giang 701-835 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
28-12-2019 Hồ Chí Minh 794-969,Bình Phước 569-096,Hậu Giang 096-745,Long An 984-494 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước
27-12-2019 Bình Dương 880-406,Trà Vinh 358-583,Vĩnh Long 889-077 Miss
26-12-2019 An Giang 452-916,Tây Ninh 273-427,Binh Thuận 933-969 Miss
25-12-2019 Đồng Nai 978-158,Sóc Trăng 483-051,Cần Thơ 957-816 Win Sóc Trăng,Cần Thơ
24-12-2019 Bạc Liêu 894-350,Bến Tre 393-492,Vũng Tàu 268-691 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
23-12-2019 Cà Mau 626-020,Hồ Chí Minh 882-279,Đồng Tháp 300-667 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh
22-12-2019 Kiên Giang 998-974,Đà Lạt 833-528,Tiền Giang 338-846 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
21-12-2019 Hồ Chí Minh 319-395,Bình Phước 248-015,Hậu Giang 565-876,Long An 886-453 Win Long An
20-12-2019 Bình Dương 639-517,Trà Vinh 210-334,Vĩnh Long 634-230 Win Bình Dương
19-12-2019 An Giang 371-320,Tây Ninh 349-164,Binh Thuận 142-811 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
18-12-2019 Đồng Nai 969-500,Sóc Trăng 734-032,Cần Thơ 138-351 Win Đồng Nai,Sóc Trăng
17-12-2019 Bạc Liêu 359-118,Bến Tre 623-892,Vũng Tàu 210-208 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
16-12-2019 Cà Mau 169-336,Hồ Chí Minh 517-068,Đồng Tháp 360-084 Win Cà Mau
15-12-2019 Kiên Giang 803-304,Đà Lạt 755-953,Tiền Giang 828-789 Miss
14-12-2019 Hồ Chí Minh 849-114,Bình Phước 264-353,Hậu Giang 825-880,Long An 745-670 Miss
13-12-2019 Bình Dương 888-199,Trà Vinh 338-539,Vĩnh Long 138-133 Win Vĩnh Long
12-12-2019 An Giang 507-173,Tây Ninh 591-292,Binh Thuận 753-307 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
11-12-2019 Đồng Nai 519-137,Sóc Trăng 294-712,Cần Thơ 060-146 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
10-12-2019 Bạc Liêu 451-037,Bến Tre 245-456,Vũng Tàu 109-563 Win Bạc Liêu,Bến Tre