NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA TẠI ĐÂY

Thống kê kết quả Cặp xỉu chủ Miền Nam

Ngày Cặp xỉu chủ MN Kết quả
23-10-2019
22-10-2019 Bạc Liêu 978-705,Bến Tre 095-756,Vũng Tàu 103-803 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
21-10-2019 Cà Mau 610-894,Hồ Chí Minh 115-574,Đồng Tháp 605-796 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
20-10-2019 Kiên Giang 607-951,Đà Lạt 244-433,Tiền Giang 554-879 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
19-10-2019 Hồ Chí Minh 627-743,Bình Phước 532-729,Hậu Giang 415-772,Long An 172-785 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-10-2019 Bình Dương 391-931,Trà Vinh 710-285,Vĩnh Long 961-009 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-10-2019 An Giang 563-553,Tây Ninh 672-717,Binh Thuận 812-371 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
16-10-2019 Đồng Nai 967-902,Sóc Trăng 814-776,Cần Thơ 911-909 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
15-10-2019 Bạc Liêu 250-759,Bến Tre 000-957,Vũng Tàu 935-235 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-10-2019 Cà Mau 673-397,Hồ Chí Minh 366-152,Đồng Tháp 172-993 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-10-2019 Kiên Giang 644-590,Đà Lạt 154-355,Tiền Giang 017-650 Miss
12-10-2019 Hồ Chí Minh 461-318,Bình Phước 865-844,Hậu Giang 849-649,Long An 296-596 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
11-10-2019 Bình Dương 130-746,Trà Vinh 179-275,Vĩnh Long 901-299 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
10-10-2019 An Giang 588-580,Tây Ninh 708-163,Binh Thuận 133-628 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
09-10-2019 Đồng Nai 470-615,Sóc Trăng 971-005,Cần Thơ 226-855 Win Cần Thơ
08-10-2019 Bạc Liêu 647-726,Bến Tre 713-305,Vũng Tàu 521-417 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
07-10-2019 Cà Mau 356-277,Hồ Chí Minh 654-053,Đồng Tháp 694-792 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
06-10-2019 Kiên Giang 483-816,Đà Lạt 715-682,Tiền Giang 168-864 Miss
05-10-2019 Hồ Chí Minh 943-094,Bình Phước 429-457,Hậu Giang 186-326,Long An 133-286 Miss
04-10-2019 Bình Dương 365-560,Trà Vinh 923-843,Vĩnh Long 712-335 Miss
03-10-2019 An Giang 587-839,Tây Ninh 718-128,Binh Thuận 222-906 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
02-10-2019 Đồng Nai 959-799,Sóc Trăng 195-998,Cần Thơ 969-583 Miss
01-10-2019 Bạc Liêu 887-638,Bến Tre 764-432,Vũng Tàu 258-541 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
30-09-2019 Cà Mau 942-325,Hồ Chí Minh 525-718,Đồng Tháp 708-387 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
29-09-2019 Kiên Giang 867-519,Đà Lạt 493-236,Tiền Giang 585-005 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
28-09-2019 Hồ Chí Minh 455-549,Bình Phước 599-558,Hậu Giang 932-329,Long An 749-524 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
27-09-2019 Bình Dương 941-381,Trà Vinh 267-030,Vĩnh Long 591-332 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
26-09-2019 An Giang 509-950,Tây Ninh 718-824,Binh Thuận 949-450 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
25-09-2019 Đồng Nai 785-880,Sóc Trăng 737-998,Cần Thơ 502-912 Win Đồng Nai
24-09-2019 Bạc Liêu 420-291,Bến Tre 238-945,Vũng Tàu 550-688 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
23-09-2019 Cà Mau 536-594,Hồ Chí Minh 930-142,Đồng Tháp 066-649 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
22-09-2019 Kiên Giang 726-791,Đà Lạt 763-346,Tiền Giang 604-070 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
21-09-2019 Hồ Chí Minh 027-303,Bình Phước 044-398,Hậu Giang 410-433,Long An 698-248 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
20-09-2019 Bình Dương 823-320,Trà Vinh 443-184,Vĩnh Long 269-653 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
19-09-2019 An Giang 296-022,Tây Ninh 580-151,Binh Thuận 410-578 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
18-09-2019 Đồng Nai 408-030,Sóc Trăng 283-559,Cần Thơ 332-595 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
17-09-2019 Bạc Liêu 193-962,Bến Tre 282-975,Vũng Tàu 622-283 Win Bến Tre
16-09-2019 Cà Mau 591-634,Hồ Chí Minh 767-902,Đồng Tháp 558-409 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
15-09-2019 Kiên Giang 409-525,Đà Lạt 878-712,Tiền Giang 846-320 Miss
14-09-2019 Hồ Chí Minh 755-914,Bình Phước 640-843,Hậu Giang 661-622,Long An 375-507 Win Bình Phước
13-09-2019 Bình Dương 701-544,Trà Vinh 873-598,Vĩnh Long 731-648 Miss