NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA TẠI ĐÂY

Thống kê kết quả Cặp xỉu chủ Miền Nam

Ngày Cặp xỉu chủ MN Kết quả
22-08-2019
21-08-2019 Đồng Nai 315-220,Sóc Trăng 608-306,Cần Thơ 106-658 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
20-08-2019 Bạc Liêu 676-269,Bến Tre 635-879,Vũng Tàu 801-875 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
19-08-2019 Cà Mau 078-800,Hồ Chí Minh 252-585,Đồng Tháp 916-809 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
18-08-2019 Kiên Giang 279-364,Đà Lạt 170-554,Tiền Giang 181-463 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-08-2019 Hồ Chí Minh 799-584,Bình Phước 087-901,Hậu Giang 008-642,Long An 642-239 Miss
16-08-2019 Bình Dương 619-093,Trà Vinh 260-085,Vĩnh Long 722-102 Miss
15-08-2019 An Giang 222-609,Tây Ninh 655-601,Binh Thuận 865-779 Win An Giang
14-08-2019 Đồng Nai 378-835,Sóc Trăng 968-754,Cần Thơ 651-198 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
13-08-2019 Bạc Liêu 662-585,Bến Tre 082-165,Vũng Tàu 575-587 Miss
12-08-2019 Cà Mau 679-220,Hồ Chí Minh 629-790,Đồng Tháp 081-517 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
11-08-2019 Kiên Giang 463-789,Đà Lạt 802-249,Tiền Giang 356-559 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
10-08-2019 Hồ Chí Minh 033-234,Bình Phước 242-205,Hậu Giang 858-730,Long An 401-623 Win Hậu Giang,Long An
09-08-2019 Bình Dương 591-423,Trà Vinh 949-653,Vĩnh Long 748-391 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-08-2019 An Giang 509-241,Tây Ninh 820-983,Binh Thuận 725-796 Miss
07-08-2019 Đồng Nai 644-888,Sóc Trăng 610-569,Cần Thơ 905-835 Miss
06-08-2019 Bạc Liêu 640-587,Bến Tre 471-750,Vũng Tàu 616-234 Win Bạc Liêu
05-08-2019 Cà Mau 345-994,Hồ Chí Minh 309-547,Đồng Tháp 195-349 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
04-08-2019 Kiên Giang 685-637,Đà Lạt 537-715,Tiền Giang 951-058 Miss
03-08-2019 Hồ Chí Minh 201-084,Bình Phước 490-002,Hậu Giang 874-599,Long An 366-176 Win Hồ Chí Minh
02-08-2019 Bình Dương 889-944,Trà Vinh 617-569,Vĩnh Long 139-853 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
01-08-2019 An Giang 186-517,Tây Ninh 875-518,Binh Thuận 849-915 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
31-07-2019 Đồng Nai 262-143,Sóc Trăng 274-168,Cần Thơ 653-237 Win Đồng Nai
30-07-2019 Bạc Liêu 906-321,Bến Tre 056-086,Vũng Tàu 890-477 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
29-07-2019 Cà Mau 777-636,Hồ Chí Minh 481-020,Đồng Tháp 962-558 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
28-07-2019 Kiên Giang 293-874,Đà Lạt 765-647,Tiền Giang 642-562 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
27-07-2019 Hồ Chí Minh 535-429,Bình Phước 394-587,Hậu Giang 703-134,Long An 658-695 Miss
26-07-2019 Bình Dương 283-663,Trà Vinh 998-627,Vĩnh Long 944-779 Miss
25-07-2019 An Giang 867-662,Tây Ninh 107-661,Binh Thuận 202-403 Miss
24-07-2019 Đồng Nai 564-326,Sóc Trăng 095-310,Cần Thơ 382-273 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
23-07-2019 Bạc Liêu 379-257,Bến Tre 659-452,Vũng Tàu 391-048 Miss
22-07-2019 Cà Mau 315-294,Hồ Chí Minh 159-769,Đồng Tháp 529-548 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
21-07-2019 Kiên Giang 036-845,Đà Lạt 573-488,Tiền Giang 569-301 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
20-07-2019 Hồ Chí Minh 756-830,Bình Phước 420-204,Hậu Giang 945-286,Long An 872-986 Win Hồ Chí Minh
19-07-2019 Bình Dương 779-265,Trà Vinh 455-614,Vĩnh Long 886-878 Miss
18-07-2019 An Giang 723-736,Tây Ninh 196-187,Binh Thuận 234-753 Win Tây Ninh
17-07-2019 Đồng Nai 957-904,Sóc Trăng 573-468,Cần Thơ 377-249 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
16-07-2019 Bạc Liêu 844-389,Bến Tre 750-968,Vũng Tàu 403-761 Miss
15-07-2019 Cà Mau 728-384,Hồ Chí Minh 871-552,Đồng Tháp 191-284 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
14-07-2019 Kiên Giang 371-229,Đà Lạt 508-906,Tiền Giang 188-918 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
13-07-2019 Hồ Chí Minh 696-702,Bình Phước 454-393,Hậu Giang 345-045,Long An 006-415 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An