NẠP THẺ VÀ NHẬN KẾT QUẢ DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

Ngày XỈU CHỦ SIÊU VIP MT Kết quả
17-09-2019
16-09-2019 Phú Yên 909,Thừa Thiên Huế 235 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
15-09-2019 Khánh Hòa 133,Kon Tum 463 Win Khánh Hòa,Kon Tum
14-09-2019 Đà Nẵng 451,Đắc Nông 903,Quảng Ngãi 211 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-09-2019 Gia Lai 992,Ninh Thuận 072 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-09-2019 Bình Định 133,Quảng Bình 591,Quảng Trị 491 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
11-09-2019 Đà Nẵng 166,Khánh Hòa 918 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
10-09-2019 Đắc Lắc 254,Quảng Nam 956 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
09-09-2019 Phú Yên 630,Thừa Thiên Huế 988 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
08-09-2019 Khánh Hòa 015,Kon Tum 743 Win Khánh Hòa,Kon Tum
07-09-2019 Đà Nẵng 252,Đắc Nông 728,Quảng Ngãi 066 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
06-09-2019 Gia Lai 986,Ninh Thuận 090 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-09-2019 Bình Định 779,Quảng Bình 628,Quảng Trị 999 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
04-09-2019 Đà Nẵng 165,Khánh Hòa 113 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
03-09-2019 Đắc Lắc 681,Quảng Nam 900 Miss
02-09-2019 Phú Yên 594,Thừa Thiên Huế 455 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
01-09-2019 Khánh Hòa 814,Kon Tum 133 Win Khánh Hòa,Kon Tum
31-08-2019 Đà Nẵng 314,Đắc Nông 459,Quảng Ngãi 655 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
30-08-2019 Gia Lai 712,Ninh Thuận 339 Win Gia Lai,Ninh Thuận
29-08-2019 Bình Định 685,Quảng Bình 942,Quảng Trị 067 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
28-08-2019 Đà Nẵng 767,Khánh Hòa 989 Miss
27-08-2019 Đắc Lắc 005,Quảng Nam 075 MIss
26-08-2019 Phú Yên 815,Thừa Thiên Huế 234 Win Phú Yên
25-08-2019 Khánh Hòa 234,Kon Tum 060 Win Kon Tum
24-08-2019 Đà Nẵng 448,Đắc Nông 815,Quảng Ngãi 609 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
23-08-2019 Gia Lai 234,Ninh Thuận 456 MIss
22-08-2019 Bình Định 486,Quảng Bình 547,Quảng Trị 490 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
21-08-2019 Đà Nẵng 545,Khánh Hòa 853 MIss
20-08-2019 Đắc Lắc 234,Quảng Nam 585 Win Quảng Nam
19-08-2019 Phú Yên 057,Thừa Thiên Huế 755 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
18-08-2019 Khánh Hòa 245,Kon Tum 996 Win Kon Tum
17-08-2019 Đà Nẵng 234,Đắc Nông 278,Quảng Ngãi 264 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
16-08-2019 Gia Lai 059,Ninh Thuận 212 Win Gia Lai
15-08-2019 Bình Định 234,Quảng Bình 212,Quảng Trị 345 MIss
14-08-2019 Đà Nẵng 660,Khánh Hòa 312 Miss
13-08-2019 Đắc Lắc 590,Quảng Nam 213 Win Đắc Lắc
12-08-2019 Phú Yên 234,Thừa Thiên Huế 075 Win Thừa Thiên Huế
11-08-2019 Khánh Hòa 483,Kon Tum 577 Win Khánh Hòa,Kon Tum
10-08-2019 Đà Nẵng 414,Đắc Nông 324,Quảng Ngãi 576 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
09-08-2019 Gia Lai 186,Ninh Thuận 223 Win Gia Lai
08-08-2019 Bình Định 273,Quảng Bình 251,Quảng Trị 384 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
07-08-2019 Đà Nẵng 132,Khánh Hòa 233 Miss
06-08-2019 Đắc Lắc 234,Quảng Nam 221 Miss
05-08-2019 Phú Yên 920,Thừa Thiên Huế 324 Win Phú Yên
04-08-2019 Khánh Hòa 226,Kon Tum 233 Win Kon Tum
03-08-2019 Đà Nẵng 757,Đắc Nông 200,Quảng Ngãi 621 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
02-08-2019 Gia Lai 904,Ninh Thuận 112 Win Gia Lai
01-08-2019 Bình Định 153,Quảng Bình 488,Quảng Trị 633 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
31-07-2019 Đà Nẵng 879,Khánh Hòa 231 Miss
30-07-2019 Đắc Lắc 092,Quảng Nam 234 Win Đắc Lắc
29-07-2019 Phú Yên 428,Thừa Thiên Huế 096 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
28-07-2019 Khánh Hòa 132,Kon Tum 445 Miss
27-07-2019 Đà Nẵng 085,Đắc Nông 321,Quảng Ngãi 223 Win Đà Nẵng
26-07-2019 Gia Lai 013,Ninh Thuận 321 Win Gia Lai
25-07-2019 Bình Định 160,Quảng Bình 312,Quảng Trị 666 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
24-07-2019 Đà Nẵng 735,Khánh Hòa 239 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
23-07-2019 Đắc Lắc 962,Quảng Nam 145 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
22-07-2019 Phú Yên 387,Thừa Thiên Huế 690 Miss
21-07-2019 Khánh Hòa 321,Kon Tum 787 Win Kon Tum
20-07-2019 Đà Nẵng 171,Đắc Nông 052,Quảng Ngãi 444 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
19-07-2019 Gia Lai 854,Ninh Thuận 321 Win Gia Lai