NẠP THẺ VÀ NHẬN KẾT QUẢ DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

Ngày XỈU CHỦ SIÊU VIP MT Kết quả
17-12-2018
16-12-2018 Khánh Hòa 145,Kon Tum 235 Win Khánh Hòa,Kon Tum
15-12-2018 Đà Nẵng 667,Đắc Nông 398,Quảng Ngãi 141 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
14-12-2018 Gia Lai 324,Ninh Thuận 456 Miss
13-12-2018 Bình Định 324,Quảng Bình 091,Quảng Trị 102 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
12-12-2018 Đà Nẵng 362,Khánh Hòa 715 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
11-12-2018 Đắc Lắc 773,Quảng Nam 737 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
10-12-2018 Phú Yên 265,Thừa Thiên Huế 009 Miss
09-12-2018 Khánh Hòa 898,Kon Tum 905 Win Khánh Hòa,Kon Tum
08-12-2018 Đà Nẵng 730,Đắc Nông 759,Quảng Ngãi 121 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
07-12-2018 Gia Lai 686,Ninh Thuận 240 Win Gia Lai,Ninh Thuận
06-12-2018 Bình Định 746,Quảng Bình 543,Quảng Trị 884 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
05-12-2018 Đà Nẵng 590,Khánh Hòa 410 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
04-12-2018 Đắc Lắc 539,Quảng Nam 762 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
03-12-2018 Phú Yên 539,Thừa Thiên Huế 918 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
02-12-2018 Khánh Hòa 435,Kon Tum 179 Miss
01-12-2018 Đà Nẵng 849,Đắc Nông 075,Quảng Ngãi 843 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
30-11-2018 Gia Lai 377,Ninh Thuận 910 Win Gia Lai,Ninh Thuận
29-11-2018 Bình Định 076,Quảng Bình 552,Quảng Trị 057 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
28-11-2018 ĐN 570 KH 331 Win ĐN,KH
27-11-2018 ĐL 526,QN 430 Win ĐL,QN
26-11-2018 TTH 323, PY 411 Win TTH,PY
25-11-2018 KT 719 KH 124 Win KT,KH
24-11-2018 ÐN 441 QN 562 ÐN 102 Win ĐN,QN,ĐN
23-11-2018 GL 682 NT 244 Win GL,NT
22-11-2018 BĐ 521,QB 554,QT 236 Win BĐ,QB,QT
21-11-2018 ĐN 325 KH 011 Win ĐN,KH
20-11-2018 ĐL 543,QN 555 Win ĐL,QN
19-11-2018 TTH 403, PY 232 Win TTH,PY
18-11-2018 KT 468 KH 464 Win KT,KH
17-11-2018 ÐN 499 QN 161 ÐN 24 Win ĐN,QN,ĐN
16-11-2018 GL 309 NT 259 Win GL,NT
15-11-2018 BĐ 745,QB 960,QT 293 Win BĐ,QB,QT
14-11-2018 ĐN 046 KH 192 Win ĐN,KH
13-11-2018 ĐL 109,QN 205 Win ĐL,QN
12-11-2018 TTH 469, PY 096 Win TTH,PY
11-11-2018 KT 513 KH 872 Win KT,KH
10-11-2018 ÐN 156 QN 708 ÐN 716 Win ĐN,QN,ĐN
09-11-2018 GL 986 NT 842 Win GL,NT
08-11-2018 BĐ 527,QB 728,QT 619 Win BĐ,QB,QT
07-11-2018 ĐN 540 KH 884 Win ĐN,KH
06-11-2018 ĐL 403,QN 844 Win ĐL,QN
05-11-2018 TTH 059, PY 796 Win TTH,PY
04-11-2018 KT 904 KH 476 Win KT,KH
03-11-2018 ÐN 595 QN 297 ÐN 452 Win ĐN,QN,ĐN
02-11-2018 GL 117 NT 229 Win GL,NT
01-11-2018 BĐ 806,QB 758,QT 850 Win BĐ,QB,QT
31-10-2018 ĐN 956,KH 675 Win ĐN,KH
30-10-2018 ĐL 599,QN 628 Win ĐL,QN
29-10-2018 TTH 667, PY 368 Win TTH,PY
28-10-2018 KT 112 KH 919 Win KT,KH
27-10-2018 ÐN 846 QN 589 ÐN 924 Win ĐN,QN,ĐN
26-10-2018 GL 647 NT 305 Win GL,NT
25-10-2018 BĐ 673,QB 291,QT 959 Win BĐ,QB,QT
24-10-2018 ĐN 227,KH 085 Win ĐN,KH
23-10-2018 ĐL 795,QN 453 Win ĐL,QN
22-10-2018 TTH 155, PY 542 Win TTH,PY
21-10-2018 KT 059 KH 266 Win KT,KH
20-10-2018 ÐN 916 QN 117 ÐN 296 Win ĐN,QN,ĐN
19-10-2018 GL 115 NT 735 Win GL,NT
18-10-2018 BĐ 501,QB 459,QT 374 Win BĐ,QB,QT