NẠP THẺ VÀ NHẬN KẾT QUẢ DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

Ngày XỈU CHỦ SIÊU VIP MT Kết quả
21-05-2019
20-05-2019 Phú Yên 600,Thừa Thiên Huế 635 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
19-05-2019 Khánh Hòa 256,Kon Tum 062 Win Khánh Hòa,Kon Tum
18-05-2019 Đà Nẵng 770,Đắc Nông 402,Quảng Ngãi 758 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
17-05-2019 Gia Lai 503,Ninh Thuận 627 Win Gia Lai,Ninh Thuận
16-05-2019 Bình Định 032,Quảng Bình 631,Quảng Trị 774 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
15-05-2019 Đà Nẵng 657,Khánh Hòa 890 Miss
14-05-2019 Đắc Lắc 460,Quảng Nam 736 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
13-05-2019 Phú Yên 396,Thừa Thiên Huế 198 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
12-05-2019 Khánh Hòa 037,Kon Tum 280 Win Khánh Hòa,Kon Tum
11-05-2019 Đà Nẵng 535,Đắc Nông 897,Quảng Ngãi 526 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
10-05-2019 Gia Lai 080,Ninh Thuận 694 Win Gia Lai,Ninh Thuận
09-05-2019 Bình Định 061,Quảng Bình 730,Quảng Trị 129 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
08-05-2019 Đà Nẵng 501,Khánh Hòa 324 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
07-05-2019 Đắc Lắc 924,Quảng Nam 516 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
06-05-2019 Phú Yên 661,Thừa Thiên Huế 846 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
05-05-2019 Khánh Hòa 214,Kon Tum 776 Miss
04-05-2019 Đà Nẵng 589,Đắc Nông 734,Quảng Ngãi 244 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
03-05-2019 Gia Lai 582,Ninh Thuận 365 Win Gia Lai,Ninh Thuận
02-05-2019 Bình Định 965,Quảng Bình 961,Quảng Trị 932 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
01-05-2019 Đà Nẵng 345,Khánh Hòa 539 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
30-04-2019 Đắc Lắc 284,Quảng Nam 065 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
29-04-2019 Thừa Thiên Huế 730 Win Thừa Thiên Huế
28-04-2019 Khánh Hòa 929,Kon Tum 392 Win Khánh Hòa,Kon Tum
27-04-2019 Đà Nẵng 427,Đắc Nông 615,Quảng Ngãi 618 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
26-04-2019 Gia Lai 809,Ninh Thuận 251 Win Gia Lai,Ninh Thuận
25-04-2019 Bình Định 256,Quảng Bình 264,Quảng Trị 890 Miss
24-04-2019 Đà Nẵng 091,Khánh Hòa 535 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
23-04-2019 Đắc Lắc 193,Quảng Nam 782 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
22-04-2019 Phú Yên 484,Thừa Thiên Huế 944 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
21-04-2019 Khánh Hòa 490,Kon Tum 590 Win Khánh Hòa,Kon Tum
20-04-2019 Đà Nẵng 676,Đắc Nông 427,Quảng Ngãi 519 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
19-04-2019 Gia Lai 828,Ninh Thuận 664 Win Gia Lai,Ninh Thuận
18-04-2019 Bình Định 214,Quảng Bình 851,Quảng Trị 944 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
17-04-2019 Đà Nẵng 237,Khánh Hòa 519 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
16-04-2019 Đắc Lắc 202,Quảng Nam 286 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
15-04-2019 Phú Yên 879,Thừa Thiên Huế 657 Miss
14-04-2019 Khánh Hòa 318,Kon Tum 394 Win Khánh Hòa,Kon Tum
13-04-2019 Đà Nẵng 475,Đắc Nông 541,Quảng Ngãi 265 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
12-04-2019 Gia Lai 463,Ninh Thuận 733 Win Gia Lai,Ninh Thuận
11-04-2019 Bình Định 526,Quảng Bình 870,Quảng Trị 867 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
10-04-2019 Đà Nẵng 746,Khánh Hòa 227 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
09-04-2019 Đắc Lắc 679,Quảng Nam 343 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
08-04-2019 Phú Yên 921,Thừa Thiên Huế 335 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
07-04-2019 Khánh Hòa 993,Kon Tum 276 Win Khánh Hòa,Kon Tum
06-04-2019 Đà Nẵng 658,Đắc Nông 021,Quảng Ngãi 379 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
05-04-2019 Gia Lai 385,Ninh Thuận 844 Win Gia Lai,Ninh Thuận
04-04-2019 Bình Định 189,Quảng Bình 301,Quảng Trị 706 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
03-04-2019 Đà Nẵng 116,Khánh Hòa 365 Miss
02-04-2019 Đắc Lắc 919,Quảng Nam 686 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
01-04-2019 Phú Yên 249,Thừa Thiên Huế 529 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
31-03-2019 Khánh Hòa 547,Kon Tum 014 Win Khánh Hòa,Kon Tum
30-03-2019 Đà Nẵng 052,Đắc Nông 603,Quảng Ngãi 483 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
29-03-2019 Gia Lai 461,Ninh Thuận 824 Win Gia Lai,Ninh Thuận
28-03-2019 Bình Định 919,Quảng Bình 326,Quảng Trị 658 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
27-03-2019 Đà Nẵng 993,Khánh Hòa 764 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
26-03-2019 Đắc Lắc 656,Quảng Nam 662 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
25-03-2019 Phú Yên 614,Thừa Thiên Huế 389 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
24-03-2019 Khánh Hòa 690,Kon Tum 168 Win Khánh Hòa,Kon Tum
23-03-2019 Đà Nẵng 802,Đắc Nông 738,Quảng Ngãi 774 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
22-03-2019 Gia Lai 704,Ninh Thuận 182 Win Gia Lai,Ninh Thuận