NẠP THẺ VÀ NHẬN KẾT QUẢ DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

Ngày XỈU CHỦ SIÊU VIP MT Kết quả
22-02-2019
21-02-2019 Bình Định 948,Quảng Bình 633,Quảng Trị 397 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
20-02-2019 Đà Nẵng 234,Khánh Hòa 962 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
19-02-2019 Đắc Lắc 779,Quảng Nam 555 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
18-02-2019 Phú Yên 634,Thừa Thiên Huế 023 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
17-02-2019 Khánh Hòa 209,Kon Tum 463 Win Khánh Hòa,Kon Tum
16-02-2019 Đà Nẵng 201,Đắc Nông 358,Quảng Ngãi 913 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
15-02-2019 Gia Lai 681,Ninh Thuận 849 Win Gia Lai,Ninh Thuận
14-02-2019 Bình Định 165,Quảng Bình 609,Quảng Trị 747 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
13-02-2019 Đà Nẵng 802,Khánh Hòa 371 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
12-02-2019 Đắc Lắc 321,Quảng Nam 456 Miss
11-02-2019 Phú Yên 812,Thừa Thiên Huế 320 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
10-02-2019 Khánh Hòa 374,Kon Tum 956 Win Khánh Hòa,Kon Tum
09-02-2019 Đà Nẵng 470,Đắc Nông 474,Quảng Ngãi 231 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
08-02-2019 Gia Lai 571,Ninh Thuận 258 Win Gia Lai,Ninh Thuận
07-02-2019 Bình Định 469,Quảng Bình 985,Quảng Trị 145 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
06-02-2019 Đà Nẵng 237,Khánh Hòa 001 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
05-02-2019 Đắc Lắc 049,Quảng Nam 367 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
04-02-2019 Phú Yên 153,Thừa Thiên Huế 108 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
03-02-2019 Khánh Hòa 288,Kon Tum 952 Win Khánh Hòa,Kon Tum
02-02-2019 Đà Nẵng 410,Đắc Nông 467,Quảng Ngãi 119 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
01-02-2019 Gia Lai 519,Ninh Thuận 351 Win Gia Lai,Ninh Thuận
31-01-2019 Bình Định 244,Quảng Bình 458,Quảng Trị 202 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
30-01-2019 Đà Nẵng 857,Khánh Hòa 574 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
29-01-2019 Đắc Lắc 606,Quảng Nam 656 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
28-01-2019 Phú Yên 266,Thừa Thiên Huế 612 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
27-01-2019 Khánh Hòa 970,Kon Tum 695 Win Khánh Hòa,Kon Tum
26-01-2019 Đà Nẵng 552,Đắc Nông 534,Quảng Ngãi 865 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
25-01-2019 Gia Lai 226,Ninh Thuận 117 Miss
24-01-2019 Bình Định 274,Quảng Bình 126,Quảng Trị 463 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
23-01-2019 Đà Nẵng 950,Khánh Hòa 945 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
22-01-2019 Đắc Lắc 021,Quảng Nam 310 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
21-01-2019 Phú Yên 457,Thừa Thiên Huế 517 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
20-01-2019 Khánh Hòa 845,Kon Tum 476 Win Khánh Hòa,Kon Tum
19-01-2019 Đà Nẵng 875,Đắc Nông 856,Quảng Ngãi 500 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
18-01-2019 Gia Lai 415,Ninh Thuận 683 Win Gia Lai,Ninh Thuận
17-01-2019 Bình Định 321,Quảng Bình 567,Quảng Trị 789 Miss
16-01-2019 Đà Nẵng 236,Khánh Hòa 020 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
15-01-2019 Đắc Lắc 261,Quảng Nam 531 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
14-01-2019 Phú Yên 240,Thừa Thiên Huế 658 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
13-01-2019 Khánh Hòa 151,Kon Tum 092 Win Khánh Hòa,Kon Tum
12-01-2019 Đà Nẵng 746,Đắc Nông 474,Quảng Ngãi 953 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
11-01-2019 Gia Lai 219,Ninh Thuận 432 Win Gia Lai
10-01-2019 Bình Định 045,Quảng Bình 510,Quảng Trị 058 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
09-01-2019 Đà Nẵng 796,Khánh Hòa 654 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
08-01-2019 Đắc Lắc 665,Quảng Nam 766 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
07-01-2019 Phú Yên 324,Thừa Thiên Huế 156 Miss
06-01-2019 Khánh Hòa 107,Kon Tum 544 Win Khánh Hòa,Kon Tum
05-01-2019 Đà Nẵng 416,Đắc Nông 090,Quảng Ngãi 550 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
04-01-2019 Gia Lai 204,Ninh Thuận 876 Win Gia Lai
03-01-2019 Bình Định 474,Quảng Bình 548,Quảng Trị 665 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
02-01-2019 Đà Nẵng 236,Khánh Hòa 188 Win Khánh Hòa
01-01-2019 Đắc Lắc 616,Quảng Nam 469 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
31-12-2018 Phú Yên 926,Thừa Thiên Huế 219 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
30-12-2018 Khánh Hòa 234,Kon Tum 124 Miss
29-12-2018 Đà Nẵng 218,Đắc Nông 865,Quảng Ngãi 504 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
28-12-2018 Gia Lai 967,Ninh Thuận 456 Win Gia Lai
27-12-2018 Bình Định 006,Quảng Bình 367,Quảng Trị 377 Win Bình Định,Quảng Trị
26-12-2018 Đà Nẵng 283,Khánh Hòa 332 Win Đà Nẵng
25-12-2018 Đắc Lắc 245,Quảng Nam 211 Miss
24-12-2018 Phú Yên 432,Thừa Thiên Huế 802 Win Thừa Thiên Huế