NẠP THẺ VÀ NHẬN KẾT QUẢ DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

Ngày XỈU CHỦ SIÊU VIP MT Kết quả
19-01-2020
18-01-2020 Đà Nẵng 512,Đắc Nông 934,Quảng Ngãi 811 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
17-01-2020 Gia Lai 568,Ninh Thuận 515 Win Gia Lai,Ninh Thuận
16-01-2020 Bình Định 641,Quảng Bình 476,Quảng Trị 972 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
15-01-2020 Đà Nẵng 361,Khánh Hòa 898 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
14-01-2020 Đắc Lắc 194,Quảng Nam 775 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
13-01-2020 Phú Yên 492,Thừa Thiên Huế 496 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
12-01-2020 Khánh Hòa 081,Kon Tum 760 Win Khánh Hòa,Kon Tum
11-01-2020 Đà Nẵng 938,Đắc Nông 511,Quảng Ngãi 886 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
10-01-2020 Gia Lai 202,Ninh Thuận 693 Win Gia Lai,Ninh Thuận
09-01-2020 Bình Định 099,Quảng Bình 338,Quảng Trị 421 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
08-01-2020 Đà Nẵng 712,Khánh Hòa 286 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
07-01-2020 Đắc Lắc 463,Quảng Nam 906 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
06-01-2020 Phú Yên 427,Thừa Thiên Huế 423 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
05-01-2020 Khánh Hòa 146,Kon Tum 355 Win Khánh Hòa,Kon Tum
04-01-2020 Đà Nẵng 852,Đắc Nông 713,Quảng Ngãi 970 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
03-01-2020 Gia Lai 387,Ninh Thuận 620 Win Gia Lai,Ninh Thuận
02-01-2020 Bình Định 020,Quảng Bình 701,Quảng Trị 218 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
01-01-2020 Đà Nẵng 031,Khánh Hòa 765 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
31-12-2019 Đắc Lắc 174,Quảng Nam 224 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
30-12-2019 Phú Yên 942,Thừa Thiên Huế 193 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
29-12-2019 Khánh Hòa 480,Kon Tum 040 Win Khánh Hòa,Kon Tum
28-12-2019 Đà Nẵng 296,Đắc Nông 806,Quảng Ngãi 654 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
27-12-2019 Gia Lai 422,Ninh Thuận 718 Win Gia Lai,Ninh Thuận
26-12-2019 Bình Định 628,Quảng Bình 816,Quảng Trị 642 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
25-12-2019 Đà Nẵng 732,Khánh Hòa 551 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
24-12-2019 Đắc Lắc 901,Quảng Nam 408 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
23-12-2019 Phú Yên 484,Thừa Thiên Huế 512 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
22-12-2019 Khánh Hòa 136,Kon Tum 461 Win Khánh Hòa,Kon Tum
21-12-2019 Đà Nẵng 539,Đắc Nông 533,Quảng Ngãi 095 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
20-12-2019 Gia Lai 394,Ninh Thuận 005 Win Gia Lai,Ninh Thuận
19-12-2019 Bình Định 785,Quảng Bình 755,Quảng Trị 613 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
18-12-2019 Đà Nẵng 438,Khánh Hòa 856 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
17-12-2019 Đắc Lắc 455,Quảng Nam 245 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
16-12-2019 Phú Yên 945,Thừa Thiên Huế 822 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
15-12-2019 Khánh Hòa 344,Kon Tum 820 Win Khánh Hòa,Kon Tum
14-12-2019 Đà Nẵng 224,Đắc Nông 347,Quảng Ngãi 967 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-12-2019 Gia Lai 482,Ninh Thuận 316 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-12-2019 Bình Định 189,Quảng Bình 027,Quảng Trị 679 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
11-12-2019 Đà Nẵng 202,Khánh Hòa 996 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
10-12-2019 Đắc Lắc 762,Quảng Nam 553 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
09-12-2019 Phú Yên 719,Thừa Thiên Huế 694 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
08-12-2019 Khánh Hòa 683,Kon Tum 390 Win Khánh Hòa,Kon Tum
07-12-2019 Đà Nẵng 900,Đắc Nông 978,Quảng Ngãi 745 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
06-12-2019 Gia Lai 306,Ninh Thuận 938 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-12-2019 Bình Định 892,Quảng Bình 579,Quảng Trị 138 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
04-12-2019 Đà Nẵng 688,Khánh Hòa 892 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
03-12-2019 Đắc Lắc 654,Quảng Nam 790 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
02-12-2019 Phú Yên 510,Thừa Thiên Huế 256 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
01-12-2019 Khánh Hòa 661,Kon Tum 860 Win Khánh Hòa,Kon Tum
30-11-2019 Đà Nẵng 568,Đắc Nông 585,Quảng Ngãi 577 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
29-11-2019 Gia Lai 168,Ninh Thuận 652 Win Gia Lai,Ninh Thuận
28-11-2019 Bình Định 125,Quảng Bình 011,Quảng Trị 335 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
27-11-2019 Đà Nẵng 113,Khánh Hòa 156 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
26-11-2019 Đắc Lắc 964,Quảng Nam 547 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
25-11-2019 Phú Yên 274,Thừa Thiên Huế 149 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
24-11-2019 Khánh Hòa 112,Kon Tum 197 Win Khánh Hòa,Kon Tum
23-11-2019 Đà Nẵng 998,Đắc Nông 756,Quảng Ngãi 128 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
22-11-2019 Gia Lai 847,Ninh Thuận 854 Win Gia Lai,Ninh Thuận
21-11-2019 Bình Định 969,Quảng Bình 436,Quảng Trị 830 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
20-11-2019 Đà Nẵng 849,Khánh Hòa 358 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa