NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA TẠI ĐÂY

Thống kê kết quả Bạch Thủ Lô Siêu Vip Miền Nam

Ngày Bạch Thủ Lô MN Kết quả
23-10-2019
22-10-2019 Bạc Liêu 88,Bến Tre 56,Vũng Tàu 32 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
21-10-2019 Cà Mau 48,Hồ Chí Minh 67,Đồng Tháp 04 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
20-10-2019 Kiên Giang 10,Đà Lạt 83,Tiền Giang 79 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
19-10-2019 Hồ Chí Minh 71,Bình Phước 70,Hậu Giang 15,Long An 78 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-10-2019 Bình Dương 52,Trà Vinh 53,Vĩnh Long 31 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-10-2019 An Giang 29,Tây Ninh 48,Binh Thuận 95 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
16-10-2019 Đồng Nai 60,Sóc Trăng 66,Cần Thơ 44 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
15-10-2019 Bạc Liêu 01,Bến Tre 28,Vũng Tàu 35 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-10-2019 Cà Mau 68,Hồ Chí Minh 15,Đồng Tháp 69 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-10-2019 Kiên Giang 58,Đà Lạt 03,Tiền Giang 90 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
12-10-2019 Hồ Chí Minh 45,Bình Phước 44,Hậu Giang 40,Long An 22 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
11-10-2019 Bình Dương 49,Trà Vinh 20,Vĩnh Long 84 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
10-10-2019 An Giang 31,Tây Ninh 08,Binh Thuận 92 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
09-10-2019 Đồng Nai 39,Sóc Trăng 97,Cần Thơ 77 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
08-10-2019 Bạc Liêu 93,Bến Tre 20,Vũng Tàu 03 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
07-10-2019 Cà Mau 89,Hồ Chí Minh 74,Đồng Tháp 15 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
06-10-2019 Kiên Giang 86,Đà Lạt 34,Tiền Giang 66 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
05-10-2019 Hồ Chí Minh 92,Bình Phước 88,Hậu Giang 09,Long An 05 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
04-10-2019 Bình Dương 14,Trà Vinh 73,Vĩnh Long 94 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
03-10-2019 An Giang 13,Tây Ninh 96,Binh Thuận 53 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
02-10-2019 Đồng Nai 41,Sóc Trăng 51,Cần Thơ 86 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
01-10-2019 Bạc Liêu 28,Bến Tre 23,Vũng Tàu 74 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
30-09-2019 Cà Mau 36,Hồ Chí Minh 18,Đồng Tháp 73 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
29-09-2019 Kiên Giang 04,Đà Lạt 05,Tiền Giang 29 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
28-09-2019 Hồ Chí Minh 57,Bình Phước 78,Hậu Giang 29,Long An 49 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
27-09-2019 Bình Dương 81,Trà Vinh 71,Vĩnh Long 59 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
26-09-2019 An Giang 48,Tây Ninh 28,Binh Thuận 68 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
25-09-2019 Đồng Nai 96,Sóc Trăng 11,Cần Thơ 41 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
24-09-2019 Bạc Liêu 59,Bến Tre 15,Vũng Tàu 34 Miss
23-09-2019 Cà Mau 05,Hồ Chí Minh 21,Đồng Tháp 90 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
22-09-2019 Kiên Giang 57,Đà Lạt 99,Tiền Giang 37 Win Tiền Giang
21-09-2019 Hồ Chí Minh 21,Bình Phước 86,Hậu Giang 63,Long An 22 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
20-09-2019 Bình Dương 86,Trà Vinh 64,Vĩnh Long 69 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
19-09-2019 An Giang 30,Tây Ninh 00,Binh Thuận 62 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
18-09-2019 Đồng Nai 64,Sóc Trăng 00,Cần Thơ 59 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
17-09-2019 Bạc Liêu 79,Bến Tre 70,Vũng Tàu 17 Win Bạc Liêu
16-09-2019 Cà Mau 42,Hồ Chí Minh 95,Đồng Tháp 15 Miss
15-09-2019 Kiên Giang 21,Đà Lạt 12,Tiền Giang 98 Win Đà Lạt,Tiền Giang
14-09-2019 Hồ Chí Minh 70,Bình Phước 96,Hậu Giang 88,Long An 93 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
13-09-2019 Bình Dương 61,Trà Vinh 06,Vĩnh Long 38 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long