NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA TẠI ĐÂY

Thống kê kết quả Bạch Thủ Lô Siêu Vip Miền Nam

Ngày Bạch Thủ Lô MN Kết quả
Hôm nay
...
04-07-2020 Hồ Chí Minh 90,Bình Phước 42,Hậu Giang 39,Long An 36 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
03-07-2020 Bình Dương 05,Trà Vinh 74,Vĩnh Long 53 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
02-07-2020 An Giang 69,Tây Ninh 59,Binh Thuận 68 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
01-07-2020 Đồng Nai 94,Sóc Trăng 22,Cần Thơ 89 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
30-06-2020 Bạc Liêu 85,Bến Tre 38,Vũng Tàu 31 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
29-06-2020 Cà Mau 88,Hồ Chí Minh 67,Đồng Tháp 43 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
28-06-2020 Kiên Giang 86,Đà Lạt 53,Tiền Giang 72 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
27-06-2020 Hồ Chí Minh 64,Bình Phước 20,Hậu Giang 54,Long An 16 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
26-06-2020 Bình Dương 30,Trà Vinh 47,Vĩnh Long 85 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
25-06-2020 An Giang 70,Tây Ninh 68,Binh Thuận 51 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
24-06-2020 Đồng Nai 25,Sóc Trăng 47,Cần Thơ 12 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
23-06-2020 Bạc Liêu 05,Bến Tre 71,Vũng Tàu 50 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
22-06-2020 Cà Mau 98,Hồ Chí Minh 50,Đồng Tháp 67 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
21-06-2020 Kiên Giang 24,Đà Lạt 02,Tiền Giang 66 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
20-06-2020 Hồ Chí Minh 02,Bình Phước 75,Hậu Giang 64,Long An 39 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
19-06-2020 Bình Dương 05,Trà Vinh 32,Vĩnh Long 88 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
18-06-2020 An Giang 23,Tây Ninh 75,Binh Thuận 97 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
17-06-2020 Đồng Nai 79,Sóc Trăng 17,Cần Thơ 08 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
16-06-2020 Bạc Liêu 56,Bến Tre 69,Vũng Tàu 56 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
15-06-2020 Cà Mau 09,Hồ Chí Minh 82,Đồng Tháp 30 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
14-06-2020 Kiên Giang 73,Đà Lạt 87,Tiền Giang 18 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
13-06-2020 Hồ Chí Minh 36,Bình Phước 90,Hậu Giang 42,Long An 53 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
12-06-2020 Bình Dương 78,Trà Vinh 65,Vĩnh Long 51 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
11-06-2020 An Giang 41,Tây Ninh 73,Binh Thuận 04 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
10-06-2020 Đồng Nai 47,Sóc Trăng 08,Cần Thơ 70 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
09-06-2020 Bạc Liêu 04,Bến Tre 52,Vũng Tàu 81 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
08-06-2020 Cà Mau 62,Hồ Chí Minh 83,Đồng Tháp 80 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
07-06-2020 Kiên Giang 13,Đà Lạt 65,Tiền Giang 60 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
06-06-2020 Hồ Chí Minh 16,Bình Phước 01,Hậu Giang 38,Long An 72 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
05-06-2020 Bình Dương 93,Trà Vinh 65,Vĩnh Long 31 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
04-06-2020 An Giang 61,Tây Ninh 76,Binh Thuận 98 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
03-06-2020 Đồng Nai 67,Sóc Trăng 19,Cần Thơ 11 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
02-06-2020 Bạc Liêu 63,Bến Tre 68,Vũng Tàu 76 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
01-06-2020 Cà Mau 36,Hồ Chí Minh 72,Đồng Tháp 75 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
31-05-2020 Kiên Giang 60,Đà Lạt 31,Tiền Giang 09 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
30-05-2020 Hồ Chí Minh 01,Bình Phước 36,Hậu Giang 15,Long An 32 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
29-05-2020 Bình Dương 14,Trà Vinh 33,Vĩnh Long 15 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-05-2020 An Giang 73,Tây Ninh 34,Binh Thuận 32 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-05-2020 Đồng Nai 07,Sóc Trăng 47,Cần Thơ 28 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-05-2020 Bạc Liêu 50,Bến Tre 89,Vũng Tàu 02 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu