NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA TẠI ĐÂY

Thống kê kết quả Bạch Thủ Lô Siêu Vip Miền Nam

Ngày Bạch Thủ Lô MN Kết quả
22-08-2019
21-08-2019 Đồng Nai 94,Sóc Trăng 78,Cần Thơ 75 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
20-08-2019 Bạc Liêu 62,Bến Tre 85,Vũng Tàu 75 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
19-08-2019 Cà Mau 32,Hồ Chí Minh 75,Đồng Tháp 16 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
18-08-2019 Kiên Giang 79,Đà Lạt 96,Tiền Giang 44 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-08-2019 Hồ Chí Minh 99,Bình Phước 21,Hậu Giang 98,Long An 67 Win Hậu Giang,Long An
16-08-2019 Bình Dương 61,Trà Vinh 11,Vĩnh Long 08 Miss
15-08-2019 An Giang 17,Tây Ninh 71,Binh Thuận 13 Win An Giang
14-08-2019 Đồng Nai 13,Sóc Trăng 10,Cần Thơ 49 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
13-08-2019 Bạc Liêu 03,Bến Tre 57,Vũng Tàu 78 Miss
12-08-2019 Cà Mau 54,Hồ Chí Minh 79,Đồng Tháp 30 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
11-08-2019 Kiên Giang 01,Đà Lạt 67,Tiền Giang 04 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
10-08-2019 Hồ Chí Minh 03,Bình Phước 89,Hậu Giang 74,Long An 01 Win Hồ Chí Minh,Long An
09-08-2019 Bình Dương 37,Trà Vinh 68,Vĩnh Long 25 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-08-2019 An Giang 06,Tây Ninh 83,Binh Thuận 01 Miss
07-08-2019 Đồng Nai 76,Sóc Trăng 69,Cần Thơ 91 Win Đồng Nai
06-08-2019 Bạc Liêu 18,Bến Tre 21,Vũng Tàu 53 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
05-08-2019 Cà Mau 76,Hồ Chí Minh 71,Đồng Tháp 99 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
04-08-2019 Kiên Giang 83,Đà Lạt 96,Tiền Giang 04 Win Đà Lạt
03-08-2019 Hồ Chí Minh 07,Bình Phước 48,Hậu Giang 82,Long An 39 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
02-08-2019 Bình Dương 04,Trà Vinh 67,Vĩnh Long 26 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
01-08-2019 An Giang 42,Tây Ninh 75,Binh Thuận 49 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
31-07-2019 Đồng Nai 70,Sóc Trăng 64,Cần Thơ 56 Miss
30-07-2019 Bạc Liêu 21,Bến Tre 81,Vũng Tàu 14 Win Vũng Tàu
29-07-2019 Cà Mau 64,Hồ Chí Minh 20,Đồng Tháp 80 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
28-07-2019 Kiên Giang 46,Đà Lạt 05,Tiền Giang 30 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
27-07-2019 Hồ Chí Minh 89,Bình Phước 29,Hậu Giang 31,Long An 86 Win Hậu Giang,Long An
26-07-2019 Bình Dương 81,Trà Vinh 24,Vĩnh Long 73 Win Trà Vinh,Vĩnh Long
25-07-2019 An Giang 97,Tây Ninh 74,Binh Thuận 39 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
24-07-2019 Đồng Nai 94,Sóc Trăng 61,Cần Thơ 13 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
23-07-2019 Bạc Liêu 69,Bến Tre 59,Vũng Tàu 28 Win Bến Tre
22-07-2019 Cà Mau 07,Hồ Chí Minh 24,Đồng Tháp 13 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
21-07-2019 Kiên Giang 11,Đà Lạt 38,Tiền Giang 09 Miss
20-07-2019 Hồ Chí Minh 04,Bình Phước 70,Hậu Giang 44,Long An 72 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
19-07-2019 Bình Dương 76,Trà Vinh 14,Vĩnh Long 84 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
18-07-2019 An Giang 36,Tây Ninh 96,Binh Thuận 08 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
17-07-2019 Đồng Nai 42,Sóc Trăng 03,Cần Thơ 94 Miss
16-07-2019 Bạc Liêu 31,Bến Tre 79,Vũng Tàu 73 Win Bạc Liêu,Bến Tre
15-07-2019 Cà Mau 96,Hồ Chí Minh 31,Đồng Tháp 68 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
14-07-2019 Kiên Giang 48,Đà Lạt 08,Tiền Giang 52 Win Tiền Giang
13-07-2019 Hồ Chí Minh 59,Bình Phước 12,Hậu Giang 26,Long An 32 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An