THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM

NGÀY CẶP XỈU CHỦ MN KẾT QUẢ
19-01-2019
18-01-2019 Bình Dương 914-592,Trà Vinh 203-968,Vĩnh Long 991-407 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-01-2019 An Giang 694-061,Tây Ninh 513-926,Binh Thuận 444-824 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
16-01-2019 Đồng Nai 477-282,Sóc Trăng 713-067,Cần Thơ 296-635 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
15-01-2019 Bạc Liêu 814-217,Bến Tre 854-309,Vũng Tàu 886-132 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-01-2019 Cà Mau 479-718,Hồ Chí Minh 532-420,Đồng Tháp 561-217 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-01-2019 Kiên Giang 642-328,Đà Lạt 836-787,Tiền Giang 010-263 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
12-01-2019 Hồ Chí Minh 930-358,Bình Phước 341-059,Hậu Giang 299-531,Long An 190-444 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
11-01-2019 Bình Dương 554-753,Trà Vinh 650-952,Vĩnh Long 299-979 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
10-01-2019 An Giang 009-373,Tây Ninh 939-363,Binh Thuận 242-599 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
09-01-2019 Đồng Nai 051-580,Sóc Trăng 075-105,Cần Thơ 881-627 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
08-01-2019 Bạc Liêu 354-875,Bến Tre 776-297,Vũng Tàu 222-703 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
07-01-2019 Cà Mau 801-843,Hồ Chí Minh 348-781,Đồng Tháp 545-676 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
06-01-2019 Kiên Giang 899-965,Đà Lạt 053-049,Tiền Giang 583-958 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
05-01-2019 Hồ Chí Minh 507-032,Bình Phước 594-195,Hậu Giang 311-472,Long An 357-523 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
04-01-2019 Bình Dương 002-107,Trà Vinh 547-534,Vĩnh Long 530-760 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
03-01-2019 An Giang 131-353,Tây Ninh 393-818,Binh Thuận 804-126 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
02-01-2019 Đồng Nai 463-610,Sóc Trăng 778-046,Cần Thơ 568-189 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
01-01-2019 Bạc Liêu 687-528,Bến Tre 999-901,Vũng Tàu 307-023 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
31-12-2018 Cà Mau 832-056,Hồ Chí Minh 786-412,Đồng Tháp 906-731 Miss
30-12-2018 Kiên Giang 916-740,Đà Lạt 966-923,Tiền Giang 470-120 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
29-12-2018 Hồ Chí Minh 596-346,Bình Phước 982-463,Hậu Giang 186-831,Long An 371-775 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
28-12-2018 Bình Dương 490-755,Trà Vinh 162-134,Vĩnh Long 482-303 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
27-12-2018 An Giang 834-315,Tây Ninh 190-156,Binh Thuận 829-872 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
26-12-2018 Đồng Nai 686-453,Sóc Trăng 240-526,Cần Thơ 362-735 Miss
25-12-2018 Bạc Liêu 743-436,Bến Tre 029-700,Vũng Tàu 635-605 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
24-12-2018 Cà Mau 173-494,Hồ Chí Minh 800-122,Đồng Tháp 887-631 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
23-12-2018 Kiên Giang 011-692,Đà Lạt 253-654,Tiền Giang 066-338 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-12-2018 Hồ Chí Minh 798-169,Bình Phước 561-321,Hậu Giang 768-541,Long An 714-223 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-12-2018 Bình Dương 610-840,Trà Vinh 088-694,Vĩnh Long 106-972 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-12-2018 An Giang 067-780,Tây Ninh 118-112,Binh Thuận 949-522 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-12-2018 Đồng Nai 422-521,Sóc Trăng 424-737,Cần Thơ 179-395 Miss
18-12-2018 Bạc Liêu 368-825,Bến Tre 456-732,Vũng Tàu 181-712 Miss
17-12-2018 Cà Mau 981-357,Hồ Chí Minh 996-844,Đồng Tháp 665-988 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
16-12-2018 Kiên Giang 815-520,Đà Lạt 725-835,Tiền Giang 524-563 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-12-2018 Hồ Chí Minh 461-459,Bình Phước 554-319,Hậu Giang 950-341,Long An 092-455 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-12-2018 Bình Dương 711-534,Trà Vinh 449-990,Vĩnh Long 325-836 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
13-12-2018 An Giang 839-872,Tây Ninh 128-783,Binh Thuận 246-475 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
12-12-2018 Đồng Nai 943-464,Sóc Trăng 647-005,Cần Thơ 550-939 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
11-12-2018 Bạc Liêu 437-234,Bến Tre 364-941,Vũng Tàu 038-491 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
10-12-2018 Cà Mau 966-805,Hồ Chí Minh 279-616,Đồng Tháp 877-802 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp