THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM

NGÀY CẶP XỈU CHỦ MN KẾT QUẢ
26-03-2019
25-03-2019 Cà Mau 023-808,Hồ Chí Minh 228-324,Đồng Tháp 623-586 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-03-2019 Kiên Giang 294-677,Đà Lạt 389-876,Tiền Giang 946-773 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-03-2019 Hồ Chí Minh 107-332,Bình Phước 566-722,Hậu Giang 008-227,Long An 674-755 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-03-2019 Bình Dương 786-984,Trà Vinh 425-082,Vĩnh Long 795-567 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-03-2019 An Giang 299-916,Tây Ninh 548-165,Binh Thuận 971-471 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-03-2019 Đồng Nai 255-193,Sóc Trăng 456-550,Cần Thơ 327-254 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-03-2019 Bạc Liêu 344-528,Bến Tre 023-928,Vũng Tàu 856-315 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-03-2019 Cà Mau 810-418,Hồ Chí Minh 760-823,Đồng Tháp 520-185 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
17-03-2019 Kiên Giang 058-462,Đà Lạt 442-136,Tiền Giang 129-412 Miss
16-03-2019 Hồ Chí Minh 939-353,Bình Phước 257-938,Hậu Giang 026-586,Long An 020-877 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
15-03-2019 Bình Dương 016-720,Trà Vinh 230-343,Vĩnh Long 855-069 Miss
14-03-2019 An Giang 392-561,Tây Ninh 072-743,Binh Thuận 487-634 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
13-03-2019 Đồng Nai 736-234,Sóc Trăng 146-680,Cần Thơ 428-731 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
12-03-2019 Bạc Liêu 293-197,Bến Tre 537-431,Vũng Tàu 290-785 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
11-03-2019 Cà Mau 232-995,Hồ Chí Minh 185-363,Đồng Tháp 943-443 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
10-03-2019 Kiên Giang 390-587,Đà Lạt 351-584,Tiền Giang 934-561 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
09-03-2019 Hồ Chí Minh 300-051,Bình Phước 435-256,Hậu Giang 757-054,Long An 738-908 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
08-03-2019 Bình Dương 082-921,Trà Vinh 409-055,Vĩnh Long 020-913 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
07-03-2019 An Giang 929-912,Tây Ninh 741-509,Binh Thuận 887-835 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
06-03-2019 Đồng Nai 030-995,Sóc Trăng 764-622,Cần Thơ 110-091 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
05-03-2019 Bạc Liêu 775-026,Bến Tre 221-333,Vũng Tàu 120-284 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
04-03-2019 Cà Mau 190-179,Hồ Chí Minh 814-320,Đồng Tháp 104-050 Miss
03-03-2019 Kiên Giang 347-351,Đà Lạt 383-723,Tiền Giang 622-391 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
02-03-2019 Hồ Chí Minh 284-938,Bình Phước 165-017,Hậu Giang 234-246,Long An 998-144 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
01-03-2019 Bình Dương 791-680,Trà Vinh 139-572,Vĩnh Long 327-957 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-02-2019 An Giang 296-641,Tây Ninh 653-211,Binh Thuận 211-624 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-02-2019 Đồng Nai 568-518,Sóc Trăng 659-357,Cần Thơ 436-048 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-02-2019 Bạc Liêu 163-173,Bến Tre 519-512,Vũng Tàu 857-410 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-02-2019 Cà Mau 533-794,Hồ Chí Minh 862-177,Đồng Tháp 250-796 Miss
24-02-2019 Kiên Giang 190-185,Đà Lạt 856-075,Tiền Giang 868-047 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-02-2019 Hồ Chí Minh 563-248,Bình Phước 640-221,Hậu Giang 079-719,Long An 705-738 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-02-2019 Bình Dương 584-923,Trà Vinh 780-613,Vĩnh Long 718-099 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-02-2019 An Giang 718-815,Tây Ninh 826-897,Binh Thuận 711-427 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-02-2019 Đồng Nai 939-967,Sóc Trăng 213-778,Cần Thơ 454-501 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-02-2019 Bạc Liêu 748-130,Bến Tre 640-454,Vũng Tàu 831-048 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-02-2019 Cà Mau 311-575,Hồ Chí Minh 119-876,Đồng Tháp 130-353 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
17-02-2019 Kiên Giang 008-465,Đà Lạt 125-881,Tiền Giang 896-914 Miss
16-02-2019 Hồ Chí Minh 031-657,Bình Phước 217-909,Hậu Giang 906-510,Long An 647-259 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
15-02-2019 Bình Dương 082-194,Trà Vinh 849-668,Vĩnh Long 067-259 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-02-2019 An Giang 513-360,Tây Ninh 658-560,Binh Thuận 314-622 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận