THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM

NGÀY CẶP XỈU CHỦ MN KẾT QUẢ
22-07-2019
21-07-2019 Kiên Giang 036-845,Đà Lạt 573-488,Tiền Giang 569-301 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
20-07-2019 Hồ Chí Minh 756-830,Bình Phước 204-420,Hậu Giang 286-945,Long An 986-872 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
19-07-2019 Bình Dương 779-265,Trà Vinh 614-455,Vĩnh Long 878-886 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
18-07-2019 An Giang 723-736,Tây Ninh 196-187,Binh Thuận 753-234 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
17-07-2019 Đồng Nai 904-957,Sóc Trăng 468-573,Cần Thơ 377-249 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
16-07-2019 Bạc Liêu 971-821,Bến Tre 484-336,Vũng Tàu 060-532 Win Vũng Tàu
15-07-2019 Cà Mau 098-341,Hồ Chí Minh 541-568,Đồng Tháp 014-176 Miss
14-07-2019 Kiên Giang 110-419,Đà Lạt 577-685,Tiền Giang 685-888 Miss
13-07-2019 Hồ Chí Minh 621-002,Bình Phước 468-723,Hậu Giang 175-125,Long An 430-246 Miss
12-07-2019 Bình Dương 728-517,Trà Vinh 657-779,Vĩnh Long 974-905 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
11-07-2019 An Giang 263-418,Tây Ninh 832-540,Binh Thuận 691-820 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
10-07-2019 Đồng Nai 905-937,Sóc Trăng 479-077,Cần Thơ 052-920 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
09-07-2019 Bạc Liêu 899-529,Bến Tre 165-170,Vũng Tàu 294-412 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
08-07-2019 Cà Mau 804-917,Hồ Chí Minh 779-044,Đồng Tháp 458-570 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
07-07-2019 Kiên Giang 493-449,Đà Lạt 550-324,Tiền Giang 179-296 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
06-07-2019 Hồ Chí Minh 187-607,Bình Phước 295-700,Hậu Giang 758-698,Long An 176-098 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
05-07-2019 Bình Dương 018-485,Trà Vinh 205-299,Vĩnh Long 371-024 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
04-07-2019 An Giang 517-206,Tây Ninh 386-492,Binh Thuận 165-873 Miss
03-07-2019 Đồng Nai 327-336,Sóc Trăng 313-621,Cần Thơ 681-316 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
02-07-2019 Bạc Liêu 417-653,Bến Tre 579-608,Vũng Tàu 393-224 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
01-07-2019 Cà Mau 021-775,Hồ Chí Minh 934-396,Đồng Tháp 062-305 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
30-06-2019 Kiên Giang 540-773,Đà Lạt 558-650,Tiền Giang 196-848 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
29-06-2019 Hồ Chí Minh 186-196,Bình Phước 539-873,Hậu Giang 183-293,Long An 870-119 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
28-06-2019 Bình Dương 803-109,Trà Vinh 950-787,Vĩnh Long 221-467 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
27-06-2019 An Giang 873-261,Tây Ninh 467-386,Binh Thuận 256-572 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
26-06-2019 Đồng Nai 079-534,Sóc Trăng 833-768,Cần Thơ 824-057 Miss
25-06-2019 Bạc Liêu 085-279,Bến Tre 142-976,Vũng Tàu 847-195 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
24-06-2019 Cà Mau 148-693,Hồ Chí Minh 490-014,Đồng Tháp 167-948 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
23-06-2019 Kiên Giang 919-997,Đà Lạt 199-273,Tiền Giang 566-580 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-06-2019 Hồ Chí Minh 463-393,Bình Phước 934-192,Hậu Giang 926-688,Long An 881-916 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-06-2019 Bình Dương 008-968,Trà Vinh 414-806,Vĩnh Long 482-759 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-06-2019 An Giang 744-052,Tây Ninh 882-978,Binh Thuận 992-517 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-06-2019 Đồng Nai 028-937,Sóc Trăng 112-432,Cần Thơ 770-189 Miss
18-06-2019 Bạc Liêu 151-612,Bến Tre 230-870,Vũng Tàu 914-462 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
17-06-2019 Cà Mau 984-585,Hồ Chí Minh 786-133,Đồng Tháp 431-466 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
16-06-2019 Kiên Giang 820-316,Đà Lạt 229-544,Tiền Giang 575-176 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-06-2019 Hồ Chí Minh 558-881,Bình Phước 053-983,Hậu Giang 689-460,Long An 250-440 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-06-2019 Bình Dương 112-269,Trà Vinh 151-362,Vĩnh Long 570-443 Miss
13-06-2019 An Giang 409-259,Tây Ninh 576-188,Binh Thuận 879-140 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
12-06-2019 Đồng Nai 844-369,Sóc Trăng 793-240,Cần Thơ 668-086 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ